zondag 22 februari 2015

Het Muizenhuis *** The Mouse House

In de OBA waar ik van de week was en over blogde staat op de jeugd afdeling het Muizenhuis en dat is zó bijzonder! Het is door Karina Schaapman doos voor doos gemaakt en aan elkaar gelijmd. Uiteindelijk is er ook een boek over gemaakt. Meerdere zelfs. Ik ben er naast gaan staan zodat je een idee hebt hoe groot het wel niet is.

Remember I was in the public library of Amsterdam, the OBA? The youth department has something very very special; the Mouse House! It is made by Karina Schaapman box after box and fixed together and afterwords she also made a book about it. More than one even. I stood next to it so you get an idea how big it is.
Het is dus gemaakt door Karina Schaapman en onderaan deze post heb ik een link waar je alles over haar en het muizenhuis te weten kunt komen. Ze geeft zelfs diy tips, zo leuk!

So it is made by Karina Schaapman and on the bottom of this post there is link with all kinds of information about her and the mouse house. She even gives diy ideas!
Ik zal je vertellen hoe ik er het eerst van hoorde. Ik zat de vtwonen te lezen en daar schrijft Aaf Brandt Corstius een column over dat zij zat te dubben wat ze nou moest doen met de kinderkamer van haar zoon. Die moest veranderd worden maar ze wist niet hoe.

I will tell you how I found out about this book. I was reading a interior decorating magazine and a columnist Aaf Brandt Corstius wrote about how she was going to change her little sons' bedroom but didn't know how.
Op een avond zat ze haar zoontje voor te lezen uit zijn favoriete boek en te genieten van het kamertje van Sam de jongensmuis in het boek. Ze vroeg haar zoontje of hij niet zo'n kamertje wilde, geen bepaalde stijl, een beetje rommelig, maar zó gezellig. En dat wilde hij heel graag.

One night she was reading the book to her son, his favorite book, and enjoying the room of Sam the boy mouse. She asked her son if he maybe wanted a room like Sam, no certain style, a little messy, but very cosy. And he really wanted that.
Tja, dat wekte mijn interesse natuurlijk. Wat was dit voor boek en wat was dit voor kamertje, zo leuk dat kinderen ook zo'n kamertje willen?

Well, that draw my attention of course. What kind of book was this and what kind of room, so nice that kids want the same room?
Het boek opgezocht, besteld en alleen maar gekwijld. Te gek gewoon! Dat iemand zoiets kan maken, ongelooflijk.

Found the book, ordered it and just loved it. Amazing, how somenone can make something like this.
Tja en toen ik las dat het huis in echt te zien is in de oba wilde ik er natuurlijk heen. En Eva ook!

When I read you can see the real house in the public library of Amsterdam I wanted to go there of course. And my friend Eva as well!
De foto's zijn slecht, dat komt omdat het huis achter glas staat en het weerspiegelt als ik een foto maak. Deze is het slechtste maar ik wil je even dat mini afdruiprekje laten zien, zo schattig!

The pictures are bad, because the house is behind glass and it reflects every time I take a picture. This one is the worst but I want to show you the tiny weeny dish rack, so cute! (picture above)
Als je hier niks aan vindt ben je nu klaar, want er komen alleen maar dit soort foto's. Maar als je het leuk vindt neem dan de tijd en kijk naar alle details, want die zijn zo bijzonder.

If you don't care about this kind of thing you are done now, because that is all there is in this post, these photo's. But if you do like it take your time and take a look at all the details, because there are so many.
Ik kan me voorstellen als je het boek voorleest dat je uren met je (klein)kind naar de plaatjes kunt kijken. En erover praten, hoe gezellig is dat?

I can imagine that if you read the book to your (grand)child you can spent hours looking at the pictures. And talk about it, how nice is that?
Dit is aan de buitenkant.

This is on the outside.
Hoe vind je die cv?

How do you like the heather?
Alles staat klaar voor de jarige. De kinderstoel, de taart, de slinger. Zie je rechts het speelgoed op de grond?

Everything is ready for the birthday. De babychair, the cake, the garland. Do you see the toys on the floor?
Nu wat close-ups van de muizen. Die schijnt Karina het laatst gemaakt te hebben.

Now some close-ups of the mouse family. It appears Karina made them after she made the house.
Een bolderwagen! (hoe ga ik dat nou vertalen?)

A boldercar! This is a typical Dutch thing to transport little kids and there is no translation for it.
Ik wil wel alles op gaan noemen wat ik schattig vind, maar je ziet het zelf wel hè?

I want to name everything I think is cute, but you can see it for yourself right?
Muizen hebben dus bh's aan! Niet die hier verleden week door de kamer rende. Getver!

Mouses apparently wear bra's! Not the one that was running here through the livingroom last week. Yack!
Een foto van onder af. Hoog hè?

A picture looking up. Isn't it high?
Aan de buitenkant. Oude spelling.

On the outside. The old grammar from the last century.


De zijkant.

The side.
Op deze site vind je heel veel informatie:  Het Muizenhuis 
Dit is het boek.

You will find lots of information on this website: The Mouse House
This is the book. Also available in English. And other languages I think.

Share:

donderdag 19 februari 2015

De OBA *** The Public Library of Amsterdam: beautiful!

Ben je wel eens in de openbare bibliotheek van Amsterdam geweest? Die praktisch naast het Centraal Station zit? Nee, daar moét je heen! Echt, die is zó mooi!

Have you ever been to the public library of Amsterdam? It is a five minute walk from the Central Station. It's really worth it to go there because it is beautiful!
De bibliotheek is ontworpen door Jo Coenen en ging open in 2007.
Als je met je rug naar het Centraal staat ga je links af en loop je tot op de hoogte waar die drijvende Chinees ligt.

The library is designed by Jo Coenen and opened its' doors in 2007. 
If you stand with your back to the train station you take a left and keep walking until you see the Chinese restaurant in the canal and it is right across from that.
We beginnen met de jeugdafdeling en daar is heel veel te zien.

We will start with the youth section and there is a lot to see there. This word means youth.
De trap naar beneden erheen is al leuk met aapjes op de vloer.


The stairs going down are fun already with the monkeys on the floor.

Allemaal ronde boekenkasten.

All round book cases.
Een Jip en Janneke bank met Takkie bovenop.

Jip and Janneke is the most famous Dutch childrens book you can think of. Everybody knows it and everybody loves it. It is wonderfull to be read from it by your parents as a child, but it is also fun to read it to your own child because you know it so well. It is translated in English I know, because my daughter brought it to the States this Christmas for the little cousins.

We hebben Takkie even op het kussentje gezet. Vond hij fijner.


We put Takkie the dog on the pillow. He liked that better.
Zo'n boekenkast waar "avontuur" op staat, daar ga je toch meteen heen als kind?


A book case that says "adventure" must be so inviting to a kid.
Eva en ik vonden de kussentjes enig.


Eva and I loved the little pillows.
Er is een vitrine met oude boeken, waarvan wij er verschillende herkenden uit onze jeugd, zó leuk!

There is a display with old childrens books of which we recognized several, só fun!
Als je nu boekjes herkent weet je dus dat je oud bent hè..... 

If you recognize books now you know you are old......( you are lucky, they are Dutch books)
Er hangt zelfs kunst op de jeugd afdeling en zie je enorme ijsbeer?

There is even art in the youth department and do you see the huge polar bear?
Het is een grote ruimte maar door de half ronde boekenkasten voelt het toch heel intiem. Er lag een jongetje heerlijk op dat grote kussen te lezen. Uiteraard heb ik die niet op de foto gezet.

A little boy was comfortly laying on the big pillow with a book, so nice. Of course I didn't take his picture.

Hier kunnen ze met een trap naar boven, hoe leuk is dat?


Here they can go upstairs, how much fun is that?Dit vonden Eva en ik zó leuk; de heg van Jip en Janneke!

Eva and I liked this só much; it is the hedge where Jip and Janneke as neighbours meet and where the whole story starts!
We gaan nu de volwassenen afdeling bezoeken. Het gebouw heeft een heleboel verdiepingen en je kunt fijn met de roltrap op en neer.

Now we will go to the adult part. The building has a lot of floors and you can take the escalator, very nice.
Films en nog eens films.


Movies and more movies.Daar loopt Eva de dingen te onderzoeken. Er zit een stopcontact in dus het zal wel een plekje zijn om met je laptop te gaan zitten. Geinig!


There is Eva investigating those booths. Is has a power point so it must be a quiet place to use with a laptop. Fun!
Er is een kunst expositie, waar we vergeten zijn naartoe te gaan. Er was ook zoveel te zien.

There is an art exposition, which we forgot to visit, because there was só much to see.
Heel veel studenten maken gebruik van deze bieb.

Lots of students use this library.Dit vond ik ook zo mooi, al die witte stoelen bij elkaar met die lampen en die luchtige gordijnen. Wat niet opvalt zijn de staande lampen van rvs, zie je ze?

This I really liked, the white chairs together and the lights and the airy curtains. And see the standing lights, the stainless steel ones?

Dit stond er ook bij en ik denk dat het een kapstok is.

This was also there and I suppose it is a coat hanger.
Als studenten zich echt moeten concentreren kunnen ze in een soort glazen ruimte terugtrekken om te studeren en daar mag echt niet gepraat worden.


When students really need to concentrate they can withdraw in a kind of glass room to study and there you are not allowed to speak at all. ( this word means silence space)
De ruimtes zijn enorm en toch voelt het intiem door de manier van inrichten. We bleven maar roepen van "o en a, wat mooi."

The spaces are big but because of the way it is set up it still has a wonderful intimate feeling to it. We couldn't stop saying "o and a, how beautiful."
En dan de tijdschriften afdeling, ongelooflijk.

And the department of magazines, unbelievable.
Kijk, de tijdschriften liggen frontaal, maar dan.....


Watch, the magazines are laying here frontal, but what you do.....
Dan til je die plank op en ligt er van alles onder!


You lift up the shelf and underneath are more magazines!
We gaan nu helemaal naar boven waar La Place zit. Er is een terras wat gesloten is in de winter en daar heb je een prachtig uitzicht.


Let's go to the top floor where the restaurant is. There is a terrace, closed in wintertime, with a great view.
Wat ze héél leuk gedaan hebben is de dingen beschreven waar je op uit kijkt. Niet duidelijk te zien op de foto omdat ik hem van binnenuit nam natuurlijk.


It is such wonderfull idea what they did; they descriped the view you see when standing there. Not very clear in this picture because I stood inside while taking it.
We kennen allemaal La Place maar zo'n uitgebreide had ik nog nooit gezien. En wat een mooie presentatie.


This restaurant has a lot of choice and it is also very nicely presented.


Dit dan? Vind je het niet enig bedacht? Wel heeeel gevaarlijk....


How about this? Isn't it a lovely idea? Veeery dangerous though.....


All kind of licorice.
Eva had muntthee en we hebben samen een koekje gedeeld. Verstandige vrouwen zijn wij hè?


Eva had mint tea and we shared a cookie. Aren't we wise woman?
Op de weg naar buiten zagen we dit. Ook weer zó leuk!

On the way out we saw this. Again something só nice!
Dus ik heb even een half uurtje gespeeld en iedereen vroeg om meer!


So I played for half an hour and everybody wanted more!
Als je buiten komt zie dit prachtige beeld rechts.
Ik kan maar één ding zeggen; ga naar de oba!

When you get outside you have this beautiful view to your right.
I just can say; go the public library of Amsterdam!
En dan heb ik volgende keer nog iets héél erg leuks van die bieb; het Muizenhuis!


Next time Im going to show something vèry cute from that library; the Mouse House!
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig