zondag 22 maart 2015

What is that in my garden?!

Weet je nog dat Yankee onder narcose gekamd werd en dat ze het haar bewaard hadden voor me? Ik heb wat in een potje gedaan en buiten gezet voor de vogeltjes die al druk bezig zijn nestjes te maken. Een zachter nestje kunnen ze niet krijgen.
Remember Yankee had to be combed while having anesthesia and that they saved her hair for me? I put some in a pot outside for the birds who are busy making their nests. It will be their softest nest ever.

Maar al gauw vlogen de dotten haar door de tuin. Dus maar zo geprobeerd dan. Zouden ze het nu nog snappen?

Soon the hair was flying throughout the garden. So I tried this. Will they still understand it?
Nina ligt lekker te genieten van het zonnetje voor het raam.
Nina is enjoying the sun in the window.
Hé, maar wat ziet ze daar???

Hey, what is she looking at???
Neehee!!! Goed naar de emmer kijken....zie je dat kleine hoofdje?

Noooo!!! Take a good look at the bucket....see the tiny head?
Ja dat krijg je met al dat vogelvoer, muizen. Nou ja, zo buiten vind ik het wel een schatje, maar laatst had ik er een binnen en toen was ik minder amused. Getver!

Well, that happens with all the bird food, mice. Oh well, outside I think it is a kind of cute but the other day we had one inside and I was a lot less amused. Yack!
Nog even een paar mooie plaatjes van een vaasje en een oude agenda. En wat heerlijk geurende hyacinten.

Now for some nice pictures of a litle vase and an old agenda. And some delicious smelling hyacints.

En de laatste is met Robbie die geniet van het lente zonnetje. Wat was het heerlijk en ik weet zeker dat er nog meer gaat komen!

The last one is Robbie enjoying the spring sun. It was so nice and I know for sure there is more to come!
Share:

dinsdag 10 maart 2015

How about sitting out here in the garden?

We gingen naar mijn nicht Amber, de jongste van mijn zus. Ze hebben een nieuw katje en een geweldige overkapping buiten gemaakt. Van beide foto's!

We went to the youngest of my sister, my niece Amber. They have a kitten and also made a beautiful outdoor place in their garden. Pictures of both!
Paul, de man van Amber heeft het helemaal zelf gemaakt samen met zijn vader en broer. Fijn hè, zulke handige mannen?

Paul, Ambers' husband made the whole thing himself with the help from his father and brother. Isn't it great having such handy man around?
De houtkachel is een oud gasvat wat hij om heeft laten bouwen tot dit originele ding. Het roesten gaat vanzelf door de hitte van het brandende hout. Ik kreeg hem moeilijk op de foto door de zon.

The woodburner is an old gas barrel that he had made into this original thing. The corrosion happens because of the heat from the burning wood. It was hard to get a good picture because of the sun.


De steigerhouten bank en kussens hebben ze laten maken. Zo fijn, de kussens kunnen gewoon altijd buiten blijven.

They had the bench and pillows made. The pillows can stay outside anytime, very convenient.
Een grote stapel aanmaakhoutjes.

A big pile of wood to start a fire.
En dan hier het katje! Is het geen schatje? Ze is vier maanden en mag sinds kort in de tuin. Ik had me voorgesteld lekker met haar te kunnen knuffelen maar nee, ze wilde rennen en klimmen en ontdekken in de tuin!

Here is the kitten! Isn't she lovely? She is four months old and recently was allowed to go outside in the garden. I went there with the idea to cuddle with her but no, she wanted to run and climb and discover her garden!
Vooral het randje hei vond ze erg leuk om in te rennen.

Especially the border of heather she loved to play in.
Het dochtertje van Amber is helemaal niet bang en sjouwt rond met het katje en heeft er niks van dat ze af en toe een kras krijgt, maar haar oudere broertje kijkt tegenwoordig staand tv. Wel zo veilig als er een kleine donderstraal het gekke halfuur op de bank heeft!

Ambers' little girl isn't afraid at all of the cat and carries her around and isn't scared to be scratched. But her older brother watches tv standing these days. A lot safer when the cat goes crazy on the couch!
Ze hebben heel veel hout in de tuin voor de buitenkachel, maar binnen hebben ze er ook een die iedere dag brandt, zo leuk.
  
They have a lot of wood in the garde, for the outside burner, but they also have a wood burner inside which they use every day, so nice.

Ik eindig met dit schattige theeserviesje van Ambers' dochtertje.

I'll finish with this cute little tea set from Ambers' little girl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share:

maandag 9 maart 2015

My child is spreading his wings

Een paar weken geleden hadden we een paëlla etentje hier voor de familie omdat Nick naar Zuid-Amerika zou gaan en nu is hij al weg!
In alle vroegte op weg naar Schiphol.

A couple of weeks ago we had a paëlla dinner here for the family because Nick was going to travel to South-America and now he is already gone! 
We had to leave very early for Schiphol, the airport in Amsterdam.
Hij heeft een mooie tweedehands rugtas waar een kleine rugtas aan vast zit die je ook los kunt dragen. Handig. We zijn op Schiphol! Mammie is een beetje zenuwachtig...

He has a nice secondhand backpack which has a smaller backpack attached to it that you also can use separately. Conveniant. We are at the airport! Mommy is a little nervous.....
Pappie oogt relaxed maar dat is schijn.

Daddy only seems relaxed.
Om de rugtas heen heeft hij een veiligheidstas met een slotje zodat idioten er geen drugs in kunnen stoppen en hij niet in een enge gevangenis belandt daar. Op mijn verzoek aangeschaft. Ja, mammie heeft teveel films gezien, ik weet het.

The backpack goes in a safetybag with a lock on it so no idiots can put drugs in his luggage and he will not end up in a creapy prison there. Bought it on my request. Yes, mommy saw to many movies, I know.
Er kwamen vrienden om afscheid te nemen, ze hadden lol en wij stonden er met zijn drieën stilletjes bij. (dochter wil niet op de foto) (naam mag ook niet, ze is heel streng tegen me)

Friends came to say goodbye, they had fun and the three of us just stood there very quietly. (daughter doesn't want to be in pictures) (also can't mention her name, she is very strict with me)
Dit is verdorie moeilijker dan toen hij uit huis ging!
Maar ik vind het geweldig wat hij gaat doen, in zijn eentje een nieuwe cultuur ontdekken. Bewust geen plannen gemaakt, het gaat echt een avontuur worden. Dat is wel wat anders dan de tienertoer die wij vroeger deden! 

Darnit, this is even harder then when he moved out!
But I think it is great what he is doing, all by himself discovering a new culture. He didn't make any plans, it has to be an adventure. Good for him!


 
 
 
 
 
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig