zondag 19 april 2015

Let's talk garden

Mijn nicht Nancy heeft iets leuks in de tuin gemaakt. Nou ja, haar man dan.

My niece Nancy made something very nice in her garden. Well, her husband did.
Ze hebben een houtkachel binnen en daar is natuurlijk hout voor nodig. Zo'n afdakje met hout zie je in veel tuinen. Maar dan, die kistjes als laden! Zo origineel!

They have a woodburner in the house and need wood for that of course. Such a place with a wood pile you see in at a lot of gardens here. But then, those crates as drawers! So original!
Ze hebben er tuingereedschap in en dennenappels en zo. Ik vind het helemaal geweldig, zo simpel en zo leuk.

They have some gardening tools there and pine cones. I just love it, very simple and very nice.
Mijn dennenappel, weet je wel waar je vogelzaad in kunt doen, is van het randje gevallen en is nu stuk.


My pine cone, remember that you can fill with bird seeds, fall and is broken.
Ik bewaar een gedeelte hoor. Kan best nog wel volgend jaar vind je niet?

I'm saving a part. Can still use it next year don't you think?
Ik had een tijd geleden bloembollen van vriendin Marijke gekregen, maar ja...dit gebeurde dus.

A while ago my girfriend Marijke gave me flower bulbs, but this happened...
Ziet er goed uit denk je zeker? Jaha, maar er hadden er véél meer op moeten komen hè. Alleen Robbie ging dit doen:


Looking good is what you probably think? Well, there should have been many more you know. But Robbie did this:
Zie je de aarde vliegen? Een lekker kuiltje om in te liggen vindt hij.

Do you see the dirt flying around? A nice ditch to lay in, he thinks.
Ja maar Robbie, kijk nou wat ik al voor je neer had gelegd!

But Robbie, look what I already put out there for you!
Nee hoor, zo'n eigen gegraven kuiltje is veel lekkerder. Dan maar geen keukenhof.


O no, digging your own spot is so much better. No keukenhof I'm afraid.
Weet je nog dat ik een paar weken geleden tomatenplantjes hebt gepland? Die dingen groeien hard!
De eerste foto is na een week al. Tjonge zeg.

Remember a few weeks ago I planted tomato seeds? They grow so fast! The first picture is already after a week. Amazing.
En deze is na twee weken. Morgen ga ik ze maar in potjes zetten want ze groeien het kasje uit. Moet ik alleen wel kiezen welke. Ik heb gewoon het hele zakje zaad erin geflikkerd en nu zit ik met idioot veel plantjes. Wat een gedoe zeg. Moestuinierder van niks ben ik.
Laatste foto is Robbie.


And this is after two weeks. Tomorrow I will plant them in little containers because they are getting way to big for this. Just have to choose which ones. I just threw in the whole bag of seeds before and now I am stuck with too many plants. Some allotment gardener I am. 
Robbie is on the last picture.Share:

Geen opmerkingen

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig