maandag 29 juni 2015

Bruges, a city you always want to return to.

We zijn vijf dagen weg geweest. Dochter paste op de beestenboel en wij gingen naar België.

We took five days of and went to Belgium while our daughter took care of the pets.

Vorige week maandag gingen we en moet je zien wat voor weer we hadden!

Last monday we went and look how the weather was!
Wist je dat Brugge op de Wereld Erfgoedlijst staat? En terecht.

Did you know Bruges is on the World Heritage list? It should be.
Parkeren is perfect geregeld in Brugge. Hier zie je het treinstation en vlak daarnaast is een grote parkeergarage waar je voor maar €3,50  24 uur kunt parkeren! Ongelooflijk hè? Dat betaal ik bijna per uur hier in Haarlem. Vervolgens loop je zo het stadje in.

Parking is very well arranged in Bruges. Here you see the train station and right next to it is a big parking garage where you can park for only €3.50 for 24 hours! Unbelievable isn't it? I almost pay that per hour here in Haarlem. After you park you can easily walk into the town.
 Dit was het uitzicht vanuit ons hotel.

This was the view from our hotel.
Nisjes met een Maria beeldje zie je hier overal. Ze stond lekker droog.

Alcoves with a Mary statue you find here everywhere. She stood there nice and dry.
Vind je dit vosje op het dak niet enig? Ik ging meteen bedenken wat ik thuis op het dak kan zetten. Inspiratie vind je overal.

How do you like the litle fox on the roof? I thought about what I could put on our roof. You can find inspiration everywhere.
Overal mooie banken met drakenkoppen. En let op de vleugels.

Nice benches everywhere with dragon heads. And watch the wings.

                                    Een sluisje en planten in wilgentenen bakken, zo leuk.

A sluice and plants surrounded in willow.
                                         Brugge heeft leuke parkjes met heel veel zwanen.

Bruges has nice small parcs with lots of swans.
Er is een prachtig Begijnhof. De huizen zijn veel groter dan op onze hofjes en vaak hebben ze zelfs een eigen tuintje.

There is a lovely beguinage. The houses are bigger than our beguinages and they even have their own little garden sometimes.

De boomhutten was kunst.

The tree houses were art.
Overal zie je toeristen in koetsjes. Kijk hoe netjes de koetsier zijn hand uitsteekt.

You see tourists in carriages everywhere. The coachman wants to go to the right as you can see.
 In Brugge houden ze wel van een grapje.

They have a good sense of humor here.

                           Hier had ik wel de hele dag willen kijken, want wat was dit mooi!

I could have stayed here all day, it was so beautiful!
Ik heb het van links naar rechts gefotografeerd. Let ook op de tuin ernaast zo meteen.

I took pictures from left to right. Watch the little garden next to the house.

 Als je goed kijkt zie je een vrouw links zitten. Dat zag ik pas thuis. Ik wil daar ook zitten!

If you take a good look you can see a lady sit on the left. I saw that at home. I also want to sit there!
 Ik wil er wel tegenover wonen en dan kan ik er de hele dag naar kijken.

I wouldn't mind living across from this house, so I can look at it all day long.
Jammer dat er geen water uit kwam.

To bad it didn't give water.
Omdat ik geïntrigeerd was door wat er in de etalage stond, zijn we een art galerie ingegaan en wat hadden ze daar mooie dingen!

Because I was intrigued by what was in the window, we went into an art gallery and they had beautiful art there!
      Dit schilderij is geschilderd door Ronald Dupont. Ik vind er zoiets ontspannends vanuit gaan.

This is painted by Ronald Dupont. I find that it gives a relaxed feeling.
Een hond helemaal gemaakt van banden door Serge van de Put.

A dog made out of tires by Serge van de Put.
Deze zebra is van hout. Door Jürgen Lingl-Rebetez.

This zebra is made of wood. By Jürgen Lingl-Rebetez.
Dit was toch mooi! Ik heb deze voor op het blog gekozen maar vond zelf een lila bloem het mooiste.

This was so beautiful! I choose this one for the blog but I liked a lilac flower the most.
Vest aan, bodywarmer, sjaal om en regenjack omgeknoopt. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen hè?

Wearing a vest, scarf and a rain jacket tied around my waist. What a difference a week makes! It is beautiful here now in the Netherlands.
Eyecandy everywhere you look.
Overal chocolade winkeltjes en deze presenteerde het wel heel origineel.

                        Many many chocolate stores and this one showed it in an original way.
                                                                  Wafels op een stok.

Wafels on a stick.
Uiteraard gingen we met zo'n bootje. Het was einde middag en erg rustig en we zaten met drie dronken Duitsers van middelbare leeftijd in de boot. Ze moesten overal om lachen. Tjonge...

Of course we took a boat trip. It was late in the afternoon and very quiet. We sat with three drunk middle aged Germans in the boat. They laughed about everything. Really....


Ik weet nog van een vorige keer dat die hond daar ook in de vensterbank lag. Leuk hè? De foto is bewogen omdat het bootje scheurde door het water. De schipper had er niet veel zin in met het slechte weer en maar vijf passagiers.

I remember from last time that that dog was also there in the window. Cute isn't it? The picture is not sharp, because the boat raced through the water. The captain didn't feel like it I guess with this weather and only five passengers.
Dit was Brugge, maar we zijn ook naar Gent en Den Bosch geweest. Volgende keer!

This was Bruges, but we also went to Gent and Den Bosch. Next time!

Share:

maandag 8 juni 2015

The adventures of an open garden day; so fun!

 Vorige week woensdag werden we door de IJmuider Courant geïnterviewd voor onze tuinendag en dit kon heerlijk in de tuin van Joyce. Hier zie je de journalist en de fotograaf.

  Last week we were interviewed by the newspaper for our open garden day and here we are in the sun in Joyces' garden with the journalist and the photographer.
Wat een gezellige mannen waren dat.

They were very charming men.
 's Avonds deden we met alle deelnemers een rondje langs alle tuinen, omdat je op de dag zelf geen tijd hebt natuurlijk. Verzamelen bij mij voor de deur.
 At night we went to visit all the participating gardens, because on the day it self nobody has time of course. Collecting in front of my house.
En dan natuurlijk ieders tuin bewonderen.
And then to admire everybody's garden.
Eindigen bij Joyce en dat is het dan!
 
Finish at Joyces' and that was it!

Nu is het al weer voorbij, de open tuinendag en wat wàs het leuk! En wat hebben we ontzettend geboft met het weer zeg. Hier zit ik klaar aan mijn tafeltje en naast me zit mijn dochter wiens naam niet genoemd mag worden (snap je hem?) En een foto van haar al helemáál niet, maar we zaten dus gezellig samen de hele dag omdat Joyce, met wie ik het georganiseerd heb, in haar tuin moest zijn.

It is done already, the open private gardens here and it was só much fun! We were very lucky with the weather too. Here I am at my table in front of the house on the sidewalk and next to me my daughter who's name can't be mentioned. (do you get it?) And a picture of her is totally out of the question of course, but we sat there together all day because Joyce, who I organised this with, had to be in her own garden.

Ik had een groeps-app aangemaakt en hier app ik ze dat de eerste bezoeker onderweg is naar de tuinen!

I made an group-app and here I apped them that the first visitor is on her way to the gardens!
De mand met de routebeschrijvingen en kijk eens hoe leuk wij die versierd hebben.
The basket with the description of the gardens and do you see how nice we decorated them?
Het is een plukmand van Joyce, vind je het geen plaatje? Zo echt Engels.
It is a gather basket from Joyce, isn't it a lovely basket? So very English.
Deze blikken waren de kassa. Veel mensen kenden dat blauwe blik haha!

These tins were the register.
Nu even alle trotse tuinbezitters die hun tuin open stelden en iedereen een topdag hebben bezorgd. Dank jullie wel lieve mensen!
Dit zijn Hannie en Lex.
Now all the proud garden owners who opened their gardens and made it a special day for everybody.
Thank you so much lovely people!
 This is Hannie en Lex.
Ingrid en Jorgen.
Anneke met bezoekers. We hebben 105 kaartjes verkocht!
Anneke with visitors. We sold 105 tickets!
Anneke.
Tineke.
 Toosje en Leo
   De zus van Joyce verkocht leuke spulletjes en Joyce zelf had stekken te koop. Eva trouwens ook en dat liep als een trein.
   Joyces' sister sold some decorations. Joyce sold shoots, which Eva also did and that went very well.
 Ger en Joyce, mijn maatje.
Gerard.
Henk.
Eva.
Sjors en Anita.
Ik eindig met mijn kabouterfamilie in de voortuin.
I'll finish with my gnome family in my front garden.
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig