maandag 29 juni 2015

Bruges, a city you always want to return to.

We zijn vijf dagen weg geweest. Dochter paste op de beestenboel en wij gingen naar België.

We took five days of and went to Belgium while our daughter took care of the pets.

Vorige week maandag gingen we en moet je zien wat voor weer we hadden!

Last monday we went and look how the weather was!
Wist je dat Brugge op de Wereld Erfgoedlijst staat? En terecht.

Did you know Bruges is on the World Heritage list? It should be.
Parkeren is perfect geregeld in Brugge. Hier zie je het treinstation en vlak daarnaast is een grote parkeergarage waar je voor maar €3,50  24 uur kunt parkeren! Ongelooflijk hè? Dat betaal ik bijna per uur hier in Haarlem. Vervolgens loop je zo het stadje in.

Parking is very well arranged in Bruges. Here you see the train station and right next to it is a big parking garage where you can park for only €3.50 for 24 hours! Unbelievable isn't it? I almost pay that per hour here in Haarlem. After you park you can easily walk into the town.
 Dit was het uitzicht vanuit ons hotel.

This was the view from our hotel.
Nisjes met een Maria beeldje zie je hier overal. Ze stond lekker droog.

Alcoves with a Mary statue you find here everywhere. She stood there nice and dry.
Vind je dit vosje op het dak niet enig? Ik ging meteen bedenken wat ik thuis op het dak kan zetten. Inspiratie vind je overal.

How do you like the litle fox on the roof? I thought about what I could put on our roof. You can find inspiration everywhere.
Overal mooie banken met drakenkoppen. En let op de vleugels.

Nice benches everywhere with dragon heads. And watch the wings.

                                    Een sluisje en planten in wilgentenen bakken, zo leuk.

A sluice and plants surrounded in willow.
                                         Brugge heeft leuke parkjes met heel veel zwanen.

Bruges has nice small parcs with lots of swans.
Er is een prachtig Begijnhof. De huizen zijn veel groter dan op onze hofjes en vaak hebben ze zelfs een eigen tuintje.

There is a lovely beguinage. The houses are bigger than our beguinages and they even have their own little garden sometimes.

De boomhutten was kunst.

The tree houses were art.
Overal zie je toeristen in koetsjes. Kijk hoe netjes de koetsier zijn hand uitsteekt.

You see tourists in carriages everywhere. The coachman wants to go to the right as you can see.
 In Brugge houden ze wel van een grapje.

They have a good sense of humor here.

                           Hier had ik wel de hele dag willen kijken, want wat was dit mooi!

I could have stayed here all day, it was so beautiful!
Ik heb het van links naar rechts gefotografeerd. Let ook op de tuin ernaast zo meteen.

I took pictures from left to right. Watch the little garden next to the house.

 Als je goed kijkt zie je een vrouw links zitten. Dat zag ik pas thuis. Ik wil daar ook zitten!

If you take a good look you can see a lady sit on the left. I saw that at home. I also want to sit there!
 Ik wil er wel tegenover wonen en dan kan ik er de hele dag naar kijken.

I wouldn't mind living across from this house, so I can look at it all day long.
Jammer dat er geen water uit kwam.

To bad it didn't give water.
Omdat ik geïntrigeerd was door wat er in de etalage stond, zijn we een art galerie ingegaan en wat hadden ze daar mooie dingen!

Because I was intrigued by what was in the window, we went into an art gallery and they had beautiful art there!
      Dit schilderij is geschilderd door Ronald Dupont. Ik vind er zoiets ontspannends vanuit gaan.

This is painted by Ronald Dupont. I find that it gives a relaxed feeling.
Een hond helemaal gemaakt van banden door Serge van de Put.

A dog made out of tires by Serge van de Put.
Deze zebra is van hout. Door Jürgen Lingl-Rebetez.

This zebra is made of wood. By Jürgen Lingl-Rebetez.
Dit was toch mooi! Ik heb deze voor op het blog gekozen maar vond zelf een lila bloem het mooiste.

This was so beautiful! I choose this one for the blog but I liked a lilac flower the most.
Vest aan, bodywarmer, sjaal om en regenjack omgeknoopt. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen hè?

Wearing a vest, scarf and a rain jacket tied around my waist. What a difference a week makes! It is beautiful here now in the Netherlands.
Eyecandy everywhere you look.
Overal chocolade winkeltjes en deze presenteerde het wel heel origineel.

                        Many many chocolate stores and this one showed it in an original way.
                                                                  Wafels op een stok.

Wafels on a stick.
Uiteraard gingen we met zo'n bootje. Het was einde middag en erg rustig en we zaten met drie dronken Duitsers van middelbare leeftijd in de boot. Ze moesten overal om lachen. Tjonge...

Of course we took a boat trip. It was late in the afternoon and very quiet. We sat with three drunk middle aged Germans in the boat. They laughed about everything. Really....


Ik weet nog van een vorige keer dat die hond daar ook in de vensterbank lag. Leuk hè? De foto is bewogen omdat het bootje scheurde door het water. De schipper had er niet veel zin in met het slechte weer en maar vijf passagiers.

I remember from last time that that dog was also there in the window. Cute isn't it? The picture is not sharp, because the boat raced through the water. The captain didn't feel like it I guess with this weather and only five passengers.
Dit was Brugge, maar we zijn ook naar Gent en Den Bosch geweest. Volgende keer!

This was Bruges, but we also went to Gent and Den Bosch. Next time!

Share:

2 opmerkingen

Anoniem zei

Wat een beeldschone foto's Peet. Je hebt een goed oog voor eye candy haha. xxx Eva

Anoniem zei

Leuk om Brugge via jouw camera te zien. Prachtige foto's en leuk geschreven. X Anneke

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig