vrijdag 24 juli 2015

Mulberry-tree trouble and solution!

Vandaag is het bewolkt, dus goed weer om wat foto's te maken. Ik wil je even mijn prachtige hortensia laten zien. Hij heeft een krans van witte bloemetjes aan de buitenkant en middenin zitten minuscule roze/lila knopjes. Eerst zijn ze groen en dat is ook al mooi.

Today it is cloudy, so good weather to take some pictures. I want to show you my beautiful hydrangea. It has a wreath of white flowers on the outside and in the middle there are pink/lilac tiny buttons. At first they are green and even that is beautiful.
Nou niet als een gek door die paar foto's heen scrollen hè! Kijk nou toch eens goed wat de natuur ons allemaal biedt aan schoonheid.

Now don't scroll like a maniac through the pictures! Take a good look what nature has to offer us in beauty.

Op het terras staat een moerbeiboompje dat we als een parasol snoeien en daaronder hebben we het tafeltje wat ik vorig jaar gemaakt heb. Heerlijk plekje om te eten. Behalve als er moerbeien aan komen en wat nou zo raar is, ze komen er ieder jaar weer aan. Mormels!

On the patio we have a small mulberry tree that we trim in the shape of a parasol. Underneath we sit there at the table that I made last year. Lovely spot to eat. Except when the mulberries grow and the funny thing is, they are there every year again!
We konden daar steeds minstens een maand niet zitten, omdat de moerbeien vallen en dan een vieze paarse drab achter laten. Dus verleden jaar heb ik dit bedacht. Ik had nog een enorm stuk vitrage liggen en dat maken we met knijpers vast aan de takken en zo vangen we de moerbeien op. Is wel een stom gezicht, maar we kunnen er tenminste wel eten.

For at least a month every time we couldn't sit there, because the mulberries drop and leave a purple mess. So last year I thought of this. I still had a big piece of net curtains and now we attach it with pins to the branches and catch the muberries that way. It doens't look nice, but at least we can eat there.
We zullen er niet veel zitten de komende week, want het gaat regenen. Ik eindig met de duiventil.

It is supposed to rain a lot the next days, so we will not be sitting there much. I'll end with the dovecot.
Share:

vrijdag 17 juli 2015

Come stroll through Parc Schoonenberg with me?

Vandaag neem ik je mee naar landgoed Schoonenberg, wat direct grenst aan Beeckestijn.

Today I'll take you to Estate Schoonenberg, which is directly next to Estate Beeckestijn, here in The Netherlands.
Als we dit paadje in gaan komen we er vanzelf.

If we take this path we will get there.
Ik ben dol op die kleine "geheime" paadjes en de honden ook. Ik ken ze helaas allemaal al na 20 jaar.

I just love the small "secret" paths and so do the dogs. After 20 years I know them all.
Druppels van de regen die 's nachts viel.


Rain drops from the night before.
Hier is een camping die uiteraard Camping Schoonenberg heet.

There is a campside that is called Campside Schoonenberg, of course.
Ik heb deze foto's een paar weken geleden genomen en nu het vakantie is zal het er wel een stuk drukker zijn.

I took these pictures a couple of weeks ago and now the vacation started it is probably a lot more crowded.
Het is trouwens wel een hele rustige camping zonder vermaak. Het enige speelding is wat je daar ziet.


It is a very quiet campside without entertainment. The only plaything is what you see there.
De tenten staan altijd in een cirkel op dat veld en verder zijn er nog beschutte plekjes om je tent op te zetten of je caravan.


The tents are always in a circle on that field, but there are also more secluded spots to put your tent or caravan.
Schattig hè, zo'n simpele blokhut als receptie?


Cute isn't it, a simple cabin as check-in counter?
Als je verder loopt zie je wat prachtige huizen. Wat een droom om daar te wonen!


Keep on walking and you will see some nice houses. A dream to live there!
Hier zou ik wel eens binnen willen fotograferen en het dan hier op het blog zetten.


I wouldn't mind taking pictures in these houses and putting them on the blog.
We hebben in Beeckestijn bunkers maar die zijn helemaal begroeid en lijken gewoon heuvels. Hier in Schoonenberg zijn er een paar die je goed kunt herkennen.

There are bunkers from world war two in Beeckestijn, but you wouldn't recognise them because they are all overgrown and look just like hills. In Schoonenberg you can see them better.
Nina weet al waar ze heen gaat en dat is pootje baden in de vijver.


Nina already knows where she is going and that is going to stand in the pond.
Het is een prachtige vijver met een heleboel eenden. Je ziet er vaak mensen met kleine kinderen die de eendjes voeren.

It is a lovely pond with a lot of ducks. Often you can find people there with little kids feeding the ducks.
  Aan de overkant staat een boom die zijn beste tijd wel heeft gehad zeg.

On the other side of the pond there is tree that has had its' best time I would say.
Zie daar in de verte rechts op dat veld de schapen? Daar gaan we straks heen, zo leuk.

Do you see on the right on that field the sheep? We will go there later, so cute.
Eerst nog even bij de vijver scharrelen. Ligt er nog een stukje brood toevallig?

Let's  first ponder around the pond some more. Is there maybe a piece of bread somewhere?
We lopen nu tussen de rododendrons door om de vijver heen.

We will walk along the rhododendrons around the pond.
Zelfs de bloemblaadjes op de grond zijn mooi.

Even the flowers that fell on the ground are beautiful.

Die eendjes hadden geen zin in zwemmen. Lekker luieren op de kant.

Those duckies didn't  feel like swimming. Being lazy on the shore.
In de verte zie je de hockeyvelden.

In the back you can see the hockey fields.
Verleden jaar zag ik schildpadjes op de leliebladeren zitten. Hoe die daar nou komen?

Last year I saw small turtles sit on the leafes of the water lily. How on earth did they get there? We are not a country with turtles.
Overal moet even gedronken worden. Altijd lekkerder dan thuis.

They always want to drink from every water outside. Taste better than at home.
Als je goed kijkt zie je een waterhoentje. Of een meerkoet, ik weet het verschil nooit.

If you take a good look you can see a moorhen. Or a coot, I never know the difference.
Langs deze vijver staat groot hoefblad, een plant die ik geweldig vind. Ik heb eens stekjes meegenomen en thuis geplant, maar binnen no time begon het mijn grasveld over te nemen. Dus maar weer eruit geschept.


Along this pond grows butterbur. ( the translation gives this word but the picture doesn't look right!) I took sprigs and planted them in my garden, but in no time it started taking over my lawn. So digged them up and out they went.
Prachtig dat grote blad! Ik ben ook zo gek op de gunnera, misschien ken je die wel?

Gorgeous the big leafes! I also am fond of the gunnera, maybe you know it?
Ah...we zijn bijna bij de schaapjes.
Ah.... we are almost near the sheep.
Eerst even een heuveltje op. Daar ga ik soms zitten zodat de honden even lekker rond kunnen scharrelen.

First we go up a little hill. Sometimes I'll sit there so the dogs can sniff around for a while.
En daar zijn ze, de schapen. Ik vind het altijd net alsof je terug gaat in de tijd met die stal op de achtergrond. Die wordt trouwens niet gebruikt voor de schapen. Waarvoor wel, geen idee.

There they are, the sheep. I always find it as if you go back in time with the little barn there. It is not being used for the sheep though. No idea what it is used for.
Deze zal wel de leider zijn, want hij bleef naar me kijken of vooral naar de honden en de rest graasde rustig door.

This one must be the leader because he kept a close eye on me and the dogs and the rest of the sheep just grazed on.


                                                                     Het laantje langs het weiland.

                    The path along the meadow.
Ik wil ook zo'n schuur!

I also want a barn like that!


Ik raakte een keer in gesprek met een oude meneer die nog gezien had dat deze bunker gebouwd werd. Hij vertelde dat die dingen een houten frame hebben. Wie had dat nou gedacht?

One day I had a conversation with an old man and he told me he had seen this bunker beïng build. He told me they have a wooden frame. Who would have thought that?
Hier wonen Hans en Grietje. Zooo schattig dit huis!

Hans and Grettel are living here. Sooo cute this house!
 We zijn bijna aan het eind van de wandeling. Dit pad leidt ons terug naar Beeckestijn. Hoop dat je hebt genoten.

We are almost at the end of the walk. This path will lead us back to Beeckestijn. Hope you enjoyed.

                                        Hé, we hebben ineens een paaltjesroute zie ik. Leuk!
                          
Hey, there is a walkingtrack here that wasn't here before. Nice!

Share:

donderdag 9 juli 2015

Lots of history in the city of Den Bosch

Als laatste zijn we naar Den Bosch geweest, een hele leuke stad.

The last city we visited was Den Bosch, in the Netherlands. A very nice city.
The ancient name for Den Bosch is 's Hertogenbosch and that you will see on all the direction signs. Hertog means duke.
Toevallig liepen we langs het Noord-Brabants Museum en aangezien we museum jaarkaarten hebben, zijn we naar binnen gegaan en wat was dat een prachtig gebouw zeg. Het is een oud gebouw in een u-vorm met een enorme binnentuin waar een serene rust vanuit gaat.

Coïncidently we walked by a museum and we went in and it was such a beautiful building. It is an old building u-shaped with a lovely garden in the middle that breathes serenity.
 Er was oude kunst zoals dit schilderij van Henriëtte Ronner-Knip uit 1890.

There was ancient art like this painting from Henriëtte Ronner-Knip from 1890.
 Dit is de dochter van de schilder Jan Sluijters, 1929, Liesje op haar verjaardag.
Zo lief.

This is the painter Jan Sluijters' daughter, 1929, Liesje on her birthday.
So sweet.
Maar er hangt ook moderne kunst. Ik heb Steve er naast laten staan zodat je een idee krijgt hoe groot dit werk is. Het is gemaakt met een scalpel en papier. Toen ik dit zag zei ik tegen Steve dat er een hele wereld is waar wij niks vanaf weten. In Brugge hadden we natuurlijk ook al prachtige kunst gezien in die gallerie.

There is also modern art. Steve stood next to it so you get an idea how big it is. It is made by scalpel and paper. When I saw this work I said to Steve that there is an entire world that we don't know anything about. In Bruges of course we also saw some beautiful modern art in that gallery.
Het trappenhuis is prachtig en deed me een klein beetje aan het Guggenheim in N.Y.C. denken.

The straircase is beautiful and reminded me a little of the one in Peggy Guggenheim N.Y.C.
Van de onderkant genomen.

Taken from the bottom.
Den Bosch heeft allemaal leuke kleine straatjes.

Den Bosch has lovely narrow streets.
Veel kleine grachtjes, waar deze poes wellicht hoopt een visje te vangen? Op de eerste foto van deze post zie je hem ook zitten als je goed kijkt.

Lots of little canals, where this cat is maybe hoping to catch a fish? You can also see him on the first picture of this post if you take a good look.
 Ook hier hebben we een boottochtje gedaan en dat ging een stuk rustiger dan in Brugge! Veel beter.

We took a boat ride and it went a lot slower than in Bruges! Very nice.
Prachtig groot hoefblad.

Love this plant with the big leaves. Can't find a translation.
 Onder een brug zagen we geesten! Of is de foto gewoon mislukt?

Under one of the bridges we saw ghosts! Or did the picture just fail?
 Het meeste van de boottocht is door de binnenstad, maar er gaat ook een stukje langs de buitenkant.

Most of the boat tour goes through the centre of the city, but you also go around it.
En hier was het eindpunt. Vervolgens heerlijk gegeten op een van de vele terrasjes die Den Bosch rijk is. Super gezellige stad en ik eindig met een oerhollands plaatje met een grachtje, een bruggetje en een fiets.

This was the end of the tour. In Den Bosch there are many restaurants where you can eat outside, so we did. Very nice city and I'll end with a typical Dutch picture with a canal, a bridge and a bicycle.

Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig