woensdag 8 juli 2015

The historic city of Gent

Na Brugge zijn we naar Gent gegaan. Dit keer met een stuk beter weer!

After Bruges we went to Gent. This time the weather was a lot better!
 Gent is een mooie stad en er hangt een goede sfeer.

Gent is a nice city with a good atmosphere.
                           Dit gebouw wordt gebruikt voor markten en concerten en zo, las ik.

This building is being used for markets and concerts and such, I read.
Vind je hem niet geweldig? Die meneer zat te tekenen.

Don't you think he is wonderful? This gentleman was drawing.
Zó leuk, middenin de stad staat een enorm kasteel!

So nice, right in the middle of the city is a big castle!
De jongetjes uit mijn oude klassen en Nick zouden dit geweldig hebben gevonden. Kijk maar.

The boys from my old school class and Nick would have loved this. Watch.
Martel werktuigen!

Torture tools!
Dit zijn duimschroeven. Getver.

These are thumb screws. Yack!
Hier ging een meneer vrijwillig liggen en hij werd uit elkaar getrokken en vervolgens vol gegoten met water. Nee hoor, is een pop. We vinden dat mensen elkaar nu de vreselijkste dingen aan doen en dat is ook zo, maar vroeger konden ze er ook wat van zeg. Kom, we gaan gauw naar boven!

Here someone voluntered and he was pulled apart and filled with water. Just kidding, it is a doll. People nowadays can be cruel to each other, but in those days they also knew how to hurt someone. Come, let's go to the top!
Van bovenaf kun je mooi op mensen hun terrasjes kijken.

From on top of the castle you can see the peoples patio's.
Wat is er veel te zien op deze foto hè? Of ben je snel naar beneden aan het scrollen? Jammer van de hijskranen.

There is so much to see on this picture. Or are you quickly scrolling down? To bad of the cranes.
Wat een heerlijk plekje om met een kopje koffie te zitten.

Such a lovely spot to sit with a cup of coffee.
Gent heeft een universiteit en in de loop van de dag werd het steeds drukker hier aan het water. Allemaal studenten die genoten van het heerlijke weer. Eindelijk zon!

Gent has an university and in the course of the day it got more crowded at the water side. All students who enjoyed the nice weather. Sun at last!
We liepen door de straten en opeens zag ik dit grote balkon. Die stoffen afscheiding vind ik origineel en zie je dat schattige blauwe mini schuurtje?

We were walking through the streets and suddenly I saw this balcony. I thought the fencing is very original and do you see the tiny blue shed?
Dit restaurant had een terras aan het water. Steve zit te slapen. Nee hoor, hij zit te appen met onze dochter.

This restaurant had a terrace at the water side. Steve is taking a nap. No no, he is texting with our daughter.
Er lagen een paar prachtige boten naast ons. En die lupinen dan, schitterend!

There were some nice boats next to us. And look at the lupines how beautiful!
Ook hier net als in Brugge, koetsjes voor de toeristen. Let op wat dit paard deed.

Just like in Bruges carrages for the tourist. Watch what the horse did.
HAHAHAHAHA!!!

Share:

1 opmerking

Anoniem zei

Wat een te gek kasteel en dan die martelwerktuigen! Mooie foto's weer Peet. Wat doet de zon een hoop voor de kleuren. Nog nooit in Gent geweest maar nu wel door jouw ogen. xxx Eva

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig