zondag 18 september 2016

Gardenlovers, here is Sissinghurst Castle!


We waren er al eens eerder geweest, maar Sissinghurst is iets waar ik ieder jaar wel heen zou willen. Als ik er in de buurt woonde zou ik een abonnement nemen en wekelijks gaan. (geen idee of dat kan trouwens) Harold Nicolson enVita Sackville-West hebben dit landgoed in 1930 gekocht en er een prachtige tuin aangelegd in de ruim 40 jaar dat ze er woonden. Als je meer over dit excentrieke echtpaar wil weten moet je maar even op de site kijken. Dit is geen geschiedenisblog hè. Even zelf de vingertjes laten wapperen.
Hier zie je het torentje waar je in kunt en de hele tuin kunt overzien.

We had been here before, but Sissinghurst is a place where I could go every year. If we lived in that neighbourhood, I would take a season ticket and go every week. (no idea if that would even be a possibility) Harold Nicolson and Vita Sackville-West bought this estate in 1930 and in over 40 years they lived here, they created a gorgeous garden. More about this eccentric couple is on the Sissinghurst site. This is not a history blog you know. Let your own fingers googel.
Here you see the little tower that you can climb, so you can have a view of the whole garden.

Zoals je kunt lezen hebben de zoons, ter nagedachtenis van Harold, deze gazebo gebouwd. Het was het plekje waar Nigel zijn boeken schreef. Bewust geen ramen aan de tuinkant, omdat hij de andere kant het mooiste uitzicht vond.

As you can read the sons, in memory of Harold, build this gazebo. It was the place where Nigel wrote his books. No windows on the garden site, because he liked the view on the other site better. 
Ja en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat er achter die deur zit als er zo'n bordje staat.

Well, of course now I am curious what's behind that door when I see a sign like that.
Zelfs de vuilnisbakken zijn in stijl.

Even the litter boxes look nice.

Sissinghurst is een beroemde tuin en een van de bekendste onderdelen ervan is de witte tuin. Dan denk je misschien, wat saai, alleen maar witte bloemen. Maar het is prachtig!

Sissinghurst is a famous garden and one of the most well known parts of it is the white garden. You might think it is boring just white flowers, but it is beautiful!
Een typisch "oast house" die je door heel Kent ziet. Hier werd de hop gebrouwen. Of zoiets. Zal wel met bier te maken hebben en dat kan me niet boeien. Maar de huizen zijn plaatjes.

A typical "oast house" that you will find through all of Kent. They brew oast here. Or something. Probably had to do with beer and I couldn't care less about that. But I love the houses.
Waar je ook kijkt, alles is mooi. Robbie mocht niet mee de tuin in en zo had Steve een excuus om ook niet mee te gaan. Tuinen? Gaaaaap! Het terrein eromheen is heerlijk om te vertoeven. Er zijn grasvelden, bankjes, picknicktafels en er is een heerlijke lunchroom en ook nog een tearoom waar je hond allemaal wel mag komen. Dus ik ging een uurtje fijn in mijn eigen tempo de tuinen bekijken terwijl Steve en Robbie daar buiten bleven.

Where ever you look, everything is beautiful. Dogs are not allowed in the garden and that way Steve had an excuse not to join me. Gardens? Yaaaawn! The grounds around it are wonderfull to be at. There are lawns, benches, picknick tables and there is a lovely lunchroom and also a tearoom where you can bring your dog. So I went for an fun hour by myself and looked at the gardens in my own pace, while Steve and Robbie stayed outside.
Daarna hebben we een wandeling op het landgoed gemaakt, die echt aan te raden is. Wat een rust straalt het uit. Minder toeristen ook. Ze hebben bij de vijver zelfs speciaal een plekje gemaakt waar honden het water in mogen.

After that we took a walk on the estate, which I highly recomment. It is very peacefull. Also less tourists. They even have a spot for dogs to go in the water at the pond.
En dan wandel je opeens hier langs. Hier liggen de hondjes begraven die van de familie waren. Wat een mooi plekje hebben ze.

And then you walk along this. Here lay the family dogs. What a lovely spot they have.
Voordat we naar huis gingen eerst maar een kopje thee met wat lekkers. Zoals je ziet kun je hier ook plantjes kopen, wat stekken zijn uit de tuin.

Before we went home we had some tea with something sweet. As you can see you can buy plants here, that are cuttings from the gardens.
Ook al mogen honden de tuinen niet in, ze houden wel rekening met ze. Engelsen houden van honden. We zijn nog nooit zoveel aangesproken als deze vakantie, gewoon omdat we Robbie mee hadden.

Even though dogs are not allowed in the gardens, they are attentive to them. English people love dogs. In other years we never had people just come up to us and start talking, as we did this year. Just because we had Robbie with us.

Ik eindig met een bloem natuurlijk. Is het geen plaatje?

I'll finish with a flower of course. Isn't it lovely?

Share:

dinsdag 13 september 2016

We escaped to the country for a moment. U.K.Via airbnb een beeldschone cottage gehuurd in Engeland. In Kent en niet te ver van de tunnel vandaan, want we hadden Robbie mee. Dit is het huis van de eigenaars, aan het einde van een lang kronkelend laantje. Vind je het niet geweldig?

Through airbnb we rented a lovely cottage in England. In Kent, not to far away from the train tunnel, because we brought our dog Robbie. This is the owners house. It stands on the end of a long curvey little country road. Isn't it gorgeous?
Achter hun huis was een kleine cottage en daar zaten wij in. Heel leuk ingericht en met een klein omheind tuintje, wat handig was met Robbie. Je ziet het hek op de foto omdat ik even in het veld ben gaan staan.

Behind their house was a small cottage where we were. Very nicely decorated and with a small fenced garden, which came in handy with Robbie. You see the fence on the picture, because I stood in the field.
Uiteraard hadden ze kippen. Wij hebben ooit ook twee kippen gehad en dat getok is zó gezellig.

Of course they had chickens. Years ago we also had two chickens and I just love the sound they make. 
We keken uit over dit enorme veld en iedere dag was de boer daar bezig met zijn tractor. Heen en weer, heen en weer......

Our view was this field and every day the farmer was there on his tractor. Up and down, up and down.....

Zie je in de verte rechts dat torentje? Wij dachten eerst dat het misschien een kasteel was, maar het was het kerkje. Een beeldschoon kerkje zelfs.

Can you see the little tower there far away to the right? At first we thought it might be a castle, but it was a little church. A lovely little church even.
Het was zo makkelijk, Robbie hoefde niet aangelijnd want we liepen zo het veld in. Het stierf er van de konijnen, maar gelukkig zag hij ze niet met zijn blinde ogen. Wel heeft hij kilo's konijnen keutels gegeten. Je kon naar het dorpje wandelen op zijn Engels; door het veld, een appelboomgaard, een weiland met schapen, iemands achtertuin en vele hekjes door. Enig!

It was so easy with Robbie, he didn't need a leash on because we walked straight into the field. There were many many rabbits, but luckily he didn't see them with his blind eyes. He did eat kilo's of rabbit droppings though. The walk to the village was the English way; through a field, an apple orchard, a meadow with sheep, someones back garden and through many gates. Fun!
Ik had zooo graag even in die huizen gekeken!

I would have loooved to take a look inside those houses!
Midden in het dorp het kerkje, zoals het hoort. Met een prachtige begraafplaats en graven zo oud dat je niet eens de jaartallen meer kunt lezen. Het oudste wat we konden lezen was uit 1800 ergens.

In the middle of the village, the church, just the way it should be. With a beautiful cemetery and graves so old that you can't even read what year they were from. The oldest readable was from the 1800s.

Gevoel voor humor hebben de Engelsen wel!

The English do have a sense of humor!
Helaas waren ze de pub aan het renoveren, dus gingen we maar even "on the green" zitten, na de wandeling.

Unfortunally they were renovating the pub, so we sat on the tiny green after our walk.
Ik óók zo'n huis!

Me tóó a home like that!
Dit maakt het helemaal af hè, zo'n dorp.
Ik ga de volgende keren over leuke plaatsjes schrijven waar we geweest zijn.
Want man, wat is het er leuk! En twee Morrissen gespot deze vakantie. 

This completes the village, doesn't it?
Next times I will write about lovely places we have been.
Because man, it is fun there! And I also spotted two Morrisses. (the car you see on the right at my blog)
Share:

vrijdag 9 september 2016

End of the summer in lovely estate Beeckestijn

Oké, we hebben niet de mooiste zomer ooit gehad, maar nu.... de nazomer....jeetje, wat heerlijk. Tijdens mijn rondje met de hond is het ochtendlicht gewoonweg adembenemend, zo mooi.

Oké, we didn't have the most beautiful summer ever, but now.....the indian summer....gosh, how lovely.
When I take the dog for a walk, the early morning light takes my breath away, so gorgeous.
Hoe leuk is de natuur; hier groeit spontaan rozemarijn op een oude boomstam.

How fun is nature; rosemary started growing spontaniously on this tree stump.
Ze zijn druk bezig in het bos. Hier komt een zwembad voor honden. Leuk hè? (en niet waar)

They are busy building in the parc. Here they are making new benches and walls to sit on.

Tja, dat restaurant.....ik hoop dat ik niemand beledig, maar ik zou veel liever een gezellig theehuis willen zien in dit mooie oude koetshuis. Een heerlijke plek om even neer te ploffen tijdens het wandelen of om af te spreken met vriendinnen, of om leuk te ontbijten of zo. Met steigerhouten banken en gekleurde kussens en rieten stoelen. Ik vind het te hoogdrempelig nu en ik zie er ook zelden mensen zitten op het terras. Maar dat ben ik hè, waarschijnlijk denkt een ander er heel anders over.

Oh well, that restaurant... I hope I don't offend anyone, but I would much rather see a lovely tearoom in this old coach house. A nice place to rest after a walk, or to meet girlfriends or to have breakfast or something. A place with nice wooden benches and wicker chairs and colored pillows. Right now I think it is too sophisticated and I rarely see people there on the patio. But that's me, maybe someone else has a different opinion.


Je kunt al zien zo 's morgens vroeg, dat het een prachtige dag gaat worden.

Even this early in the morning, you can already tell it is going to be a beautiful day.


Kijk nou hoe mooi het licht door de bomen schijnt. Dat was de reden dat ik mijn camera mee nam. Mooi hè?           Kijk je wel?!

Look how beautiful the light reflects through the trees. That was the reason I brought my camera. Isn't it beautiful?           Are you looking?!
 Zie je de uil in de boom zitten? Daar, op die linker tak. Nee? .............Ik ook niet.............

Do you see the owl in the tree? There, on the left branch. You don't? ............Me neither.............

Ik eindig met een foto van onze vakantie in Engeland, waarover ik volgende keer ga schrijven.

I'll finish with a picture from our holiday in England, which I will write about next time.
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig