vrijdag 17 juli 2015

Come stroll through Parc Schoonenberg with me?

Vandaag neem ik je mee naar landgoed Schoonenberg, wat direct grenst aan Beeckestijn.

Today I'll take you to Estate Schoonenberg, which is directly next to Estate Beeckestijn, here in The Netherlands.
Als we dit paadje in gaan komen we er vanzelf.

If we take this path we will get there.
Ik ben dol op die kleine "geheime" paadjes en de honden ook. Ik ken ze helaas allemaal al na 20 jaar.

I just love the small "secret" paths and so do the dogs. After 20 years I know them all.
Druppels van de regen die 's nachts viel.


Rain drops from the night before.
Hier is een camping die uiteraard Camping Schoonenberg heet.

There is a campside that is called Campside Schoonenberg, of course.
Ik heb deze foto's een paar weken geleden genomen en nu het vakantie is zal het er wel een stuk drukker zijn.

I took these pictures a couple of weeks ago and now the vacation started it is probably a lot more crowded.
Het is trouwens wel een hele rustige camping zonder vermaak. Het enige speelding is wat je daar ziet.


It is a very quiet campside without entertainment. The only plaything is what you see there.
De tenten staan altijd in een cirkel op dat veld en verder zijn er nog beschutte plekjes om je tent op te zetten of je caravan.


The tents are always in a circle on that field, but there are also more secluded spots to put your tent or caravan.
Schattig hè, zo'n simpele blokhut als receptie?


Cute isn't it, a simple cabin as check-in counter?
Als je verder loopt zie je wat prachtige huizen. Wat een droom om daar te wonen!


Keep on walking and you will see some nice houses. A dream to live there!
Hier zou ik wel eens binnen willen fotograferen en het dan hier op het blog zetten.


I wouldn't mind taking pictures in these houses and putting them on the blog.
We hebben in Beeckestijn bunkers maar die zijn helemaal begroeid en lijken gewoon heuvels. Hier in Schoonenberg zijn er een paar die je goed kunt herkennen.

There are bunkers from world war two in Beeckestijn, but you wouldn't recognise them because they are all overgrown and look just like hills. In Schoonenberg you can see them better.
Nina weet al waar ze heen gaat en dat is pootje baden in de vijver.


Nina already knows where she is going and that is going to stand in the pond.
Het is een prachtige vijver met een heleboel eenden. Je ziet er vaak mensen met kleine kinderen die de eendjes voeren.

It is a lovely pond with a lot of ducks. Often you can find people there with little kids feeding the ducks.
  Aan de overkant staat een boom die zijn beste tijd wel heeft gehad zeg.

On the other side of the pond there is tree that has had its' best time I would say.
Zie daar in de verte rechts op dat veld de schapen? Daar gaan we straks heen, zo leuk.

Do you see on the right on that field the sheep? We will go there later, so cute.
Eerst nog even bij de vijver scharrelen. Ligt er nog een stukje brood toevallig?

Let's  first ponder around the pond some more. Is there maybe a piece of bread somewhere?
We lopen nu tussen de rododendrons door om de vijver heen.

We will walk along the rhododendrons around the pond.
Zelfs de bloemblaadjes op de grond zijn mooi.

Even the flowers that fell on the ground are beautiful.

Die eendjes hadden geen zin in zwemmen. Lekker luieren op de kant.

Those duckies didn't  feel like swimming. Being lazy on the shore.
In de verte zie je de hockeyvelden.

In the back you can see the hockey fields.
Verleden jaar zag ik schildpadjes op de leliebladeren zitten. Hoe die daar nou komen?

Last year I saw small turtles sit on the leafes of the water lily. How on earth did they get there? We are not a country with turtles.
Overal moet even gedronken worden. Altijd lekkerder dan thuis.

They always want to drink from every water outside. Taste better than at home.
Als je goed kijkt zie je een waterhoentje. Of een meerkoet, ik weet het verschil nooit.

If you take a good look you can see a moorhen. Or a coot, I never know the difference.
Langs deze vijver staat groot hoefblad, een plant die ik geweldig vind. Ik heb eens stekjes meegenomen en thuis geplant, maar binnen no time begon het mijn grasveld over te nemen. Dus maar weer eruit geschept.


Along this pond grows butterbur. ( the translation gives this word but the picture doesn't look right!) I took sprigs and planted them in my garden, but in no time it started taking over my lawn. So digged them up and out they went.
Prachtig dat grote blad! Ik ben ook zo gek op de gunnera, misschien ken je die wel?

Gorgeous the big leafes! I also am fond of the gunnera, maybe you know it?
Ah...we zijn bijna bij de schaapjes.
Ah.... we are almost near the sheep.
Eerst even een heuveltje op. Daar ga ik soms zitten zodat de honden even lekker rond kunnen scharrelen.

First we go up a little hill. Sometimes I'll sit there so the dogs can sniff around for a while.
En daar zijn ze, de schapen. Ik vind het altijd net alsof je terug gaat in de tijd met die stal op de achtergrond. Die wordt trouwens niet gebruikt voor de schapen. Waarvoor wel, geen idee.

There they are, the sheep. I always find it as if you go back in time with the little barn there. It is not being used for the sheep though. No idea what it is used for.
Deze zal wel de leider zijn, want hij bleef naar me kijken of vooral naar de honden en de rest graasde rustig door.

This one must be the leader because he kept a close eye on me and the dogs and the rest of the sheep just grazed on.


                                                                     Het laantje langs het weiland.

                    The path along the meadow.
Ik wil ook zo'n schuur!

I also want a barn like that!


Ik raakte een keer in gesprek met een oude meneer die nog gezien had dat deze bunker gebouwd werd. Hij vertelde dat die dingen een houten frame hebben. Wie had dat nou gedacht?

One day I had a conversation with an old man and he told me he had seen this bunker beïng build. He told me they have a wooden frame. Who would have thought that?
Hier wonen Hans en Grietje. Zooo schattig dit huis!

Hans and Grettel are living here. Sooo cute this house!
 We zijn bijna aan het eind van de wandeling. Dit pad leidt ons terug naar Beeckestijn. Hoop dat je hebt genoten.

We are almost at the end of the walk. This path will lead us back to Beeckestijn. Hope you enjoyed.

                                        Hé, we hebben ineens een paaltjesroute zie ik. Leuk!
                          
Hey, there is a walkingtrack here that wasn't here before. Nice!

Share:

5 opmerkingen

Anoniem zei

Wat geinig om hier in Giethoorn te genieten van een bekende wandeling door Schoonenberg. Dank je wel Peet, voor de prachtige foto's en de leuke beschrijving van de wandeling. xxx Eva

peetdownthestreet zei

Hey Eef, ik moet ook maar eens foto's komen nemen bij jou in Giethoorn want dat is wel heel erg mooi. Ik dacht dat jij me wel zou vertellen wat het verschil is tussen een meerkoet en een waterhoentje haha!xp

Anoniem zei

Als ik dat mormel beter had kunnen zien had ik dat zeker gedaan hahaha

Saskia zei

Hallo Petra, Wat een leuke foto's. voor mij echt een sentimental "journey".

peetdownthestreet zei

Zeker niks veranderd Saskia?

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig