zondag 14 februari 2016

DIY cabinet around television elevator

Heb je dat nou ook? Dat je de tv zo'n lelijk object vindt? De tv's van nu zijn natuurlijk wel een hele verbetering met wat ze ooit waren, die enorme vierkante dingen. Dat platte is geweldig en het beeld, het beeld.....als je nu nog wel eens zo'n oude ergens ziet, vraag je je af hoe je ooit naar dat beeld hebt kunnen kijken. Nee, het digitale kijken super.

Do you recognise this? That you don't like the look of a tv? These days the tv's are a huge improvement whith what they used to be of course. Those big square things. The flat tv's are great and the image is só much better. When you occasionally still see an old one, you wonder how you ever could have watched that. Digital is super.
Ik had twee banken tegenover elkaar. Deze bank is nu weg en in plaats daarvan staan er nu twee stoeltjes. Minder pompeus. En dat is fijn want onze kamer is maar 3.50m breed. Als we met visite zijn zit je altijd tegen mensen aan te kijken met die tv er vlak achter. Ik weet dat er belangrijker dingen op wereld zijn, maar het stoorde me ja!

I used to have two couches across from each other. This couch has gone and instead there are two small chaires there now. More spacious. Which is nice because our livingroom is only 3.50m wide. (you do the math in inches) When we have company you always are looking at people with the tv right at their back. I know there are more important things in the world, but it bothers me oké!
                                      Hier zie je hem nog hangen met al die lelijke draden.

Here you can see it hanging with all the ugly wires.
Maar hier is de oplossing: de tv lift!

Here is the solution: the tv elevator!
Je kunt hem op verschillende manieren gebruiken en wij hebben hem aan de muur gehangen. (lees:Steve)

You can use it in different ways and we hung it on the wall. (read:Steve)
Kijk! Hij kan helemaal naar beneden zakken.

Watch! It can go down all the way.
                                                       En je raadt het al, ook omhoog.

You guessed it, also up.
 Nu nog een mooie kast eromheen.
De zijwandjes zitten al vast.

Now a nice cabinet around it.
The sides are attached to the wall.
"Steheve....ik wil graag een kast eromheen die lijkt op dat kastje ernaast, dus met geulen erin gefreesd."
"Leuk Peet, maar ik heb geen freesmachine." (nou ja, leuk zei hij eigenlijk niet hoor)
"Maar Coen heeft wel een freesmachine. Als we die nou lenen, kun jij het dan doen?"
"Ik heb nog nooit gefreesd Peet." (lees: voel je je wel helemaal lekker?)
"Maar Steheve, jij kunt toch aaaaalles?" (mannen zijn zo makkelijk in te pakken)
Kortom, uiteindelijk heeft Coen gefreesd en heb ik een prachtige kast!

"Steheve....I would like a cabinet around it that looks like the little cabinet next to it, with molded boards."
"Nice Peet, but I don't have a machine that can do that." (well, he didn't actually say nice)
"But Coen has a molding machine. If we borrow it, can you do it then?"
"I never ever molded Peet." ( read; are you out of your mind?)
"But Steheve, I thought you could do aaaanything?" ( men are so easy to convince)
Anyway, in the end Coen molded and I have a beautiful cabinet!
De draden netjes bij elkaar getaped en niet meer in het zicht, zo fijn.

The wires are neatly taped together, so good.
Hier zie je hoe de planken aan de muur zijn bevestigd.
De losse plank ervoor moet bovenop.
Here you can see how it is attached to the wall.
The loose shelf goes on top.
Je ziet nu wel heel erg de plekken waar de tv eerst hing. 
"Steheve.......?"

Now you see the spots where the tv hung before.
"Steheve........?"
Wat een verbetering hè? Ben er zó blij mee!

Isn't it a huge improvement? I am só happy with it!
Het idee heb ik van mijn vriendin Anneke.
Zij hebben al jaren een tv lift.
Zij hebben een tv hoek in hun kamer, met een kast in het midden waar de tv uitkomt.
Heeft haar man Ruud zelf gemaakt.

The idea comes from my friend Anneke.
She has a tv elevator already for years.
They have a television corner in their room, with a cabinet in the middle for the tv.
Her husband Ruud made it.

Vanaf de bank gezien.

View from the couch.
Zo'n soort kast zou je ook aan het voeteneind van je bed kunnen maken voor de tv.

That kind of cabinet you could also make at the bottom of the bed for a tv.
Zoals je ziet tilt de lift de plank omhoog die vast zit met scharnieren.

As you can see the shelf gets lifted up and is attached with hinges.
Bij ons haal ik de plank er gewoon af, want om het op deze manier te doen moest de kast verder de kamer in komen en dat wou ik niet.

With our lift I just take of the shelf, otherwise the cabinet had to come more into the room and I didn't want that.
Nog even wat foto's van de bloembollen.
Dit is mijn uitzicht vanaf de bank.
Zie je die ene die er bovenuit piept?

A couple photo's of the flower bulbs.
This is my view from the couch. 
Do you see the one that grows above the others?
Share:

2 opmerkingen

Anoniem zei

Wat een super interessante blog voor mensen die ook hun TV willen wegwerken en wat een heerlijk tekst erbij: Steheve!! Je bent weer zeer goed bezig Peet. Mooie scherpe foto ook van die druifjes! Love it xxx Eva

peetdownthestreet zei

Eeeheeve, ik zit hier met een grote grijns op mijn gezicht na jouw opmerking! Xxx

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig