woensdag 8 juni 2016

Styling the new hut and garden: fun!


Je kon zeker niet wachten tot ik de rest van de tuin zou laten zien hè? Hier zie je de tafel waar we aan eten en op het gras staat een deckchair, die vooral heerlijk is om te lezen. De rabarber hangt er half over heen, die groeit als kool. Of als rabarber.

I bet you couldn't wait for me to show the rest of the garden, right? Here is the table we eat at and on the lawn is a deckchair, that is just wonderful to read in. The rubarb is hanging over it and is growing so fast.
Dit is de mooiste kabouter die ik ooit gekocht heb. En dat lampje zou glow in the dark moeten zijn. Niet dus. 

This is the nicest gnome I ever bought. And that little lantern is supposed to glow in the dark. It doesn't.
Dit tafeltje komt van de kringloop en is precies de goede maat voor hier. Hij was bruin zoals je ziet.

This table I found at the thrifstore and is just the right size. It used to be brown as you can see.
En met krijtverf is hij nu zo. Is het geen plaatje? Ben er zó blij mee!

And with chalkpaint it looks like this. Isn't it cute? I'm só happy about it!
Ik had leuke bloemenstof gekocht voor de kussens en ging vrolijk aan de slag. Eerst spelden die handel natuurlijk. Tralalala, hoe moeilijk kan het zijn, vierkante kussens? Wacht eens even Peet, heb je nou die ene verkeerd gespeld? Welnee Peet, dat verbeeld je je maar. Hup naaien met de geit. Klaar! Nu de kussens erin. Huh??? Waarom past die ene nou niet? Ka ka ka!!! (ja, hoe zou ze dat nou gaan vertalen hè?) (ef ef ef maar lijkt me)

I had bought lovely material with flowers on it and couldn't wait to get started. First the pins in it of course. Tralalala, how hard can it be, square pillows? Waaait a second Peet, did you put pins in that one the wrong way? No Peet, that's only what you think. Let's start sawing. Done! Oké, put the pillows in. Huh??? Why doesn't that one fit? Ef ef ef!!!
Wat een leuke stof hè? Het is eigenlijk gordijnstof.

Don't you like the flowers? In fact it is curtain material.
Hier is het groen geverfde bankje, waar ik een leuk rood geruit kussen op heb. (ligt in de schuur, effe geen zin om te pakken hoor)

Here you see the bench that was painted green. I have a nice chequered pillow for it. (is in the shed, don't feel like getting it now)
In de hangstoel liggen een paar kussentjes met een nep bontje erover heen.

In the hanging chair there are a couple of small pillows with a faux fur over it.
 
Hoe vind je die kooi dan? Leuk hè? Ik kreeg hem van Anneke, die hem al een tijd in de schuur had staan en erop uitkeken was. Lucky me. Een varen erin lijkt me nog wel wat.

How do you like the birdcage? Isn't it lovely? I got it from Anneke, who had it in her shed for a while already and didn't care for it anymore. Lucky me. It needs a fern I think.


Een blik door het hek.

A view through the gate.
Harkje komt uit Engeland, emaillen bekers plus lepels uit Parijs.

The fork is from England, the enemal cups and spoons from Paris.
Dit kistje had ik eerst als tafeltje en het staat nu gezellig naast het bankje. Die houten emmer met hengsel komt uit Engeland en was een melkemmer.

This crate I used before as table and now it sits nicely next to the bench. The wooden bucket with handle is from England and is an old milk bucket.
Dat ding om op te hangen (heeft zoiets een naam?) moest en zou ik hebben een paar jaar geleden, maar is er plek in mijn mini keuken voor zoiets? Nee. Kijk nou eens hoe goed hij nu van pas komt.

That thing you can hang (does it have a name?) I just hàd to get some years ago. Is there room in my tiny kitchen for it? No. But see, how wonderful it looks here?
Het oude kippen/konijnenhok heeft een nieuw dak gekregen en nieuwe pootjes en ik heb er mooie plantjes bij gezet en voilá, de cottage feeling is compleet.

The old chicken/rabbit coop got a new roof, new legs and I put nice plants with it and voilá, the cottage feeling is complete.

Kijk eens wie we daar hebben? Onze oude (17) Yankee.

Look who is there? My old (17) Yankee.
Dit is mijn dagelijkse uitzicht vanuit de keuken. Kun je je voorstellen dat ik daar heel gelukkig van word?

This is my daily view from the kitch window. Can you imagine this makes me really happy?Share:

maandag 6 juni 2016

I present to you: the finished garden!

De tuin is klaar! We zijn in november al begonnen door achterin de tuin een overkapping te laten maken. Je kunt er  hier  over lezen als je wilt.

The garden is done! We started already in november by making a kind of porch at the back of the garden. You can read about that here  if you like.
Van die overkapping, die ik "de hut" gedoopt heb, was nog veel hout over en dat kunnen we goed gebruiken in ons kacheltje. De man van mijn nicht kwam met de kettingzaag de stammen in stukken zagen. Wat ziet dat er professioneel uit hè? Hier zie je de balustrades nog die we al 22 jaar hebben. Maar die heb ik weg gegeven. Tijd voor iets anders.

There was a lot wood left over from that porch, which I call "the hut". We can use the wood in the little fireplace and my neices' husband came over to saw it in pieces with a chainsaw. Doesn't he look like a pro? Here you still can see the banister we had for 22 years. I gave them away. Time for something else.
Vervolgens heb ik me in een middagje in het zweet gewerkt door al die stukken te klieven. Had je niet gedacht hè? I am power woman!

Then I worked up a sweat by chopping that in smaller pieces with an axe. You didn't expect that, did you? I am power woman!
We hebben een hoog schapenhek als erfafscheiding aan de rechterkant in de tuin en er was een stuk over omdat die hut daar nu staat. Dat heeft Steve door de helft gezaagd en nu hebben we aan weerszijden op het terras leuke schapenhekken. De linkerkant heeft niet die puntjes omdat het de onderste helft was, maar dat maakt me niks uit. Vond het veel te leuk om ze te hergebruiken.

On the right side of the garden we have sheepfence between us and the neighbours. (I have no idea how you would call it, but we call it sheepfence and it really is just branches from oakwood tide together) Steve cut them in half and now we have the lovely sheepfences on the patio. The left side doesn't have the pointy edges, but I don't care. Just so much fun to re-use these.
Zie je de lichtjes in de hut? Ze gaan automatisch aan en uit.

Do you see the lights at the hut? They automatically turn on and of.
Deze oude wasmand heb ik jaren geleden gekocht, met het idee dat de honden er gezellig samen in zouden slapen. Maar dat wilden ze helemaal niet. Bovendien hadden er dan nog wel vijf honden bij gekund. Ik had hem op marktplaats gezet maar ik zou er zo weinig voor krijgen dat ik er geen afstand van wilde doen. Steve noemde hem "de boot". En wou ervan af. Marijke nog gevraagd, die vier honden heeft en Steve wilde haar zelfs geld toegeven. Naja zeg. Maar zij vond hem te groot. En kijk nou eens hoe leuk hij nu van pas komt!

This old laundry basket I bought years ago. The idea was that the dogs would sleep in it together, but they didn't want to. And also there could have been five more dogs in there as well. I had put it on ebay but the offers were to low, so I didn't want to get rid of it. Steve called it "the boat" and he did want to get rid of it. I asked one of my friends who has four dogs and Steve even wanted to give her money to take it. Djeewiz. But she couldn't place it, too big. And look at it now, doesn't it look great?
De oude schuurdeur. Werd tijd hè?

The old shed door. About time, right?
Ik wilde graag een geklampte deur met het klampgedeelte aan de buitenkant. Ik weet dat dit niet zo hoort, maar zo lijkt het een beetje op een boerderij.

I wanted a clamping door (this is the word I am finding in translation ) with the clamping part on the outside. I know it is not supposed to be that way , but it looks so much like a farm this way.
 Deze man kan zó mooi schilderen. En hij is dol op alle klussen die ik verzin. Is dat niet fijn?

This guy is such a good painter. And he loves all the chores I think of. Aren't I lucky?
Legergroen.

Army green.
In de hut staat een bankje wat bij de biertafel hoort, maar dat is nogal smal. Dus hebben we er een bredere plank op gespijkerd en wordt ook legergroen geschilderd.

In the hut we have a bench that is a kind of small. So we made a wider shelf on top and is also painted army green.
Bij de boog staan nu clematissen en man, wat groeien die snel.

At the arch there are clematisses now and boy, they grow fast.
Hier nog even een fotootje uit mei met de prachtige blauwe regen.
Volgende keer meer over de tuin, want er is nog meer te zien!

One last picture from may with the beautiful wisteria.
Next time more about my garden, because I have more to show you!
Share:

woensdag 1 juni 2016

How beautiful can a city be? Prague!

Van iedereen hoor je dat Praag zo'n mooie stad is, dus daar wilden we al een tijdje heen. Je bent er zo met het vliegtuig en je kunt tegenwoordig ook heel goedkope tickets boeken.

Everybody says how beautiful Prague is, so we wanted to go there for a while already. From here (Holland) it is a short flight and tickets are available for fair prices these days.
We waren er een paar weken geleden en hebben ontzettend geboft met het weer, alleen maar zon!

We were there a couple of weeks ago and we were so lucky, we only saw sunshine!
Dit is het Joods museum en daar was een begraafplaats bij die je volgens de informatie op internet gratis kon bezoeken. Niet dus. Maar er was een hoge muur met een kleine opening en daar stond iedereen in de rij om even een blik te werpen op die kleine begraafplaats. Zo grappig.

This is the Jewish museum and there was also a graveyard that you can visit for free, according to in formation on the internet. Not so. There was a big wall around it, but it had a little opening and everybody was standing in line to take a peak at the small graveyard. So funny.
Praag is net een groot openlucht museum, net als Rome. Het stikt er van de mooie gebouwen.

Prague seems one big museum, just like Rome. Everywhere you look there are beautiful buildings.
Ik loop altijd op hoge hakken, maar dat was hier geen succes.

I always walk on high heels, but that was no good here.
Je ziet heel veel trams rijden zoals je ze bij ons zag vroeger.

A lot of trams here are like the ones we used to have.
Dit is een foto van een rustig parkje, maar omg wat was het druk in Praag! Het was een lang weekend, er was een marathon en het was mooi weer. Tjonge wat een mensenmassa, overweldigend vond ik het. Het komt ook omdat, behalve de burcht, alle bezienswaardigheden zich op een relatief klein oppervlak bevinden.

This picture is taken in a quiet parc, but omg it was só busy in Prague! It was a long weekend, there was a marathon and the weather was great. I was overwhelmed by how many people there were. Except for the castle, everything is in a relatively small area and that doesn't help of course.
In dit parkje waren veel pauwen en wat maken die een kolere herrie zeg. (hoe ga ik dat nou weer vertalen?)

There were a lot of peacocks in this parc and they make só much noise.
Hoe vind je dit kopje? Ik was er helemaal verliefd op. Eigenlijk hou ik niet van die gouden randjes, maar deze........hmmm....

How do you like this tea cup? Usually I don't like those golden lines, but this one.....hmmmm..........
En ze hadden er nog veel meer! Zo beeldig.

And they had lots more, so cute!
Het was een enig restaurant en dit was de binnentuin waar we zaten. Zie je Steve?

It was such a lovely restaurant and this was the patio where we sat. See Steve?
Kijk wat origineel. Een emaillen beker en vergiet als lamp.
Look how original. An enamel cup and colander as lamp.
Dit hing naast een tafel.

This was next to a table.
x
Ik snap niet hoe het toch komt dat ik zo vaak scheve foto's maak. Ik sta er verdorie recht voor!

I really don't understand how come my pictures are so often out of balance, while I am standing right in front! Darnit.
Mooi raam, fijne plant, lantaarn; me happy.

Beautiful window, nice plant, lantern; me happy.
De leukste uithangborden gezien.

Seen the cutest signs.
In een heleboel steden heb je zo'n toeristenbus, maar hier hadden ze van die oude auto's die toeristen rondreden, zo leuk. Past ook echt bij het mooie Praag.

A lot of cities have tourist buses, but here they have these old cars that drive tourist around, so nice. Goes very well with beautiful Prague.
We zijn naar een concert geweest in zo'n mooi oud gebouw. Nou ja, art deco stijl, daar moet je van houden. (en dat doe ik niet) Was een leuke belevenis.

We went to a concert in a nice old building. Well, it was art deco style, if you like it. ( and I don't) It was an interesting experience.
Praag bij avond.

Prague at night.

En als je nou denkt dat het 's avonds rustiger was, nee hoor. Vooral bij deze klok was het mega druk, want iedereen wil die poppetjes zien bewegen op het hele uur. Het is trouwens een astronomische klok. Heb jij enig idee wat dat inhoudt? Leg het maar niet uit, want dan ga ik na de eerste zin waarschijnlijk al geeuwen.

I expected it to be more quiet at night, but no. Especially at this clock it was packed, because everybody wants to see those puppets move at the hour. By the way, it is an astronomical clock. Any idea what that means? Don't start explaining, or I'll will yawn after the first sentence I'm afraid.

Dit was mijn favoriete uithangbord, bij een speelgoedwinkel.
Vind je hem niet enig?

This was my favorite sign, at a toy store.
Don't you love it?
Als je nou denkt dat je een saaie baan hebt, kijk dan even naar deze man.

If you think your job is boring, look at this guy.
We zijn inmiddels bij de beroemde burcht aangeland.

We have reached the famous castle.
O ja, dit was leuk, ook bij de burcht; het Gouden Straatje. Allemaal piepkleine huisjes, het leek de Efteling wel. Maar ze lieten zien van binnen hoe de mensen leefden in die huisjes, erg leuk!

This was fun, at the castle, the Golden Street. All tiny houses and they showed inside how the people lived back then.
Je hebt een prachtig uitzicht vanaf de burcht over Praag.

The view of Prague is wonderful from the castle.
Via de tuinen liepen we weer naar beneden.

We went back through the gardens.
Dit was Praag!

This was Prague!
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig