zondag 7 september 2014

A surprise picknick for friends

Laatst heb ik een verrassingspicknick georganiseerd voor 3 vriendinnen. Bij een van hen had ik een potje voor de deur gezet met een briefje erin. Zie je dat ik er op het laatst nog iets bij heb geschreven? Mega belangrijk voor de meeste dames!

The other day I organised a surprise picknick for 3 girlfriends. I put a jar with a note in front of the door of one of them. (in short: they had to bike to estate Beeckestijn, and the next note would be there on a bench near the restaurant)
 Ondertussen hebben Steve en ik alles naar Beeckestijn gebracht met de auto. Tafeltje, stoelen (mooie houten bank staat er al), kussentjes (we zijn allemaal zó slank dat we echt iets onder onze botten nodig hebben), kaarsen, bordjes en een heleboel lekkere hapjes.

In the mean time Steve and I took everything to Beeckestijn by car. Table, chairs, ( a bench is there already) pillows, candles, plates and all kinds of good food.
Joyce en Eva

              het potje met de laatste aanwijzing

the jar with a note

Naast het koetshuis is een ommuurde tuin met kruiden waar geen honden mogen komen. Dat leek me wel handig aangezien de meeste honden op eten af duiken. De mijne niet hoor, die zijn héél goed opgevoed........

Next to the coach house there is a walled herb garden where there are no dogs allowed. That seemed like a good idea because most dogs will jump into food. Not mine you know, they are veeery well behaved....
Ik heb hele intelligente vriendinnen want kijk maar, ze hebben me gevonden!

My friends are very intelligent, because look, they found me!
Bijschrift toevoegen
 
Vork en mes met een touwtje bij elkaar en een takje rozemarijn uit eigen tuin.

Fork and knive tied together with rope and rosemary from my garden.
Hier zit Anneke, die alle foto's heeft genomen, er ook bij. Je kunt goed zien dat we bij een slangenmuur zitten. Zo'n muur was vroeger vaak bij een landgoed en daar werden fruitboompjes tegenaan gepland. Op die manier profiteerden ze van de warmte die de muur vast hield.

On the right is Anneke, who took all these pictures. We are sitting here in front of the snake wall. They used to have these snake walls at estates and planted fruit trees against it. This way they would have the warmth from the sun on the wall.
In het potje zit chocolade mousse. In die andere zitten kaarsen. O, dat had je al gezien? Scherp zeg! Alles wat ik gemaakt heb komt uit het boek The Forest Feast van Erin Gleeson. Allemaal super makkelijk en snel klaar en alleen maar vegetarisch. Ik ben ook enorme fan van haar blog theforestfeast. En haar foto's, zo mooi. Maar ja, ze is dan ook food fotograaf.

There is chocolate mousse in the jar. In the other jars are candles. O, you saw that already? You are so smart! Everything I made is from The Forest Feast cookbook from Erin Gleeson. All super easy and quickly made and all vegetarian. I also love her blog and her pictures. Very nice. But yeh, she is a food photographer.

                                                                          Eva et moi.
De dames maakten zelf ook foto's. En zo te zien had ik last van een kramp.
Dit was ons uitzicht.

The ladies made their own pictures. It looks like I had a cramp.
This was our view.    
                                                       Wat een leuke avond hadden we!

What a fun evening this was!
Share:

Geen opmerkingen

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig