donderdag 30 april 2015

Unlike any city you have ever seen: Venice!

Er was eens een sprookjesstad en ze heet Venetië.....

Once upon a time there was a fairy tale city and it is called Venice....
Ik ben er van woensdag tot zondag geweest met vriendin Liesbeth en we vonden het geweldig!
Ik had me goed voorbereid, want dat voelt lekker.


I have been there with girlfriend Liesbeth from wednesday till sunday and we thought it was amazing!
I was well prepaired, because that feels good.


Hier vlogen we boven Venetië. Die omgekeerde S is Canal Grande, het grootste kanaal. Venetië heeft 177 kanalen!

Here we are flying above Venice. The upside down S is Canal Grande, the biggest of the canals. Venice has 177 of them!
Van de 9e tot de 18e eeuw was Venetië een republiek en stond aan het hoofd de doge. Het Dogenpaleis staat op het St.Marco Plein en is immens groot. Ik zet er een paar foto's op van bekende dingen, maar die zijn overal op internet al te vinden dus ik heb me op andere dingen geconcentreerd.

From the 9th to the 18th century Venice was a republic and the head of that was the doge. (can't find the translation for that word) The palace of the dogen is on St. Mark's Square and is huge. I will show a few pictures of the highlights, but those pictures are everywhere on the internet so I concentrated on other things.
De Brug der Zuchten is de brug die van het dogenpaleis naar de gevangenis leidt waar de gevangenen door liepen en voor het laatst het daglicht zagen. Ponte Dei Sospiri.

The Bridge of Sighs is the bridge that led the prisoners from the dogen palace to the prison and where they would see daylight for the last time. Ponte Dei Sospiri.
                                                  Hé wat is dat nou voor een lawaai?

                                                    Hey what is all that loud noise?
                                                   Ja hoor, een ambulance op het water!


                                                        Of course, an ambulance boat!
We hadden via airbnb een appartement gehuurd en dat is de derde keer ( Londen, Barcelona) dat ik dat doe via die site en het bevalt erg goed. Dit appartement lag heel gunstig en het had een groot balkon, zo gezellig. Hier zit Liesbeth te puzzelen. Daar is ze aan verslaafd zeg. Pfff....


We rented an appartment through airbnb and that was the third time ( London, Barcelona) I did that and I really like it. This appartment was in a good location and it had a big balcony, very nice. This is Liesbeth doing crossword. She is addicted to it. Pffff....
De planten hangen over de balkonrand en dat was handig want wij keken steeds omhoog waar we ook alweer woonden. Verdwalen doe je namelijk constant in Venetië.


The plants are hanging over the balcony side which was conveniant for us. We looked up every time to see where we lived. You get lost in Venice all the time.
Deze dakterrassen zie je overal. En de dakpannen zijn half rond. Grappig hoe in ieder land de dakpannen anders zijn hè?

These roof terraces you see every where. The roofing tiles are almost round. Funny how every country has it's own way of roofing tiles.
                                                       Kijk nou wat leuk; TNT per boot!
                                                       Zeg, zit die man wel op te letten? 

This was fun for us to see; TNT (mail delivery that we also have here in The Netherlands) by boat!
Hey, is that guy watching what he is doing?
Ik had wat dingen op mijn lijstje die ik wilde eten/drinken daar. Dit was er een van. Spaghetti al nero di seppia. Zwarte pasta met inktvis. Lekker!


I had a list with things I wanted to eat/drink there. This was one of them. Spaghetti al nero the seppia. Black pasta with squid. Good!
Spritz is ook typisch Venetiaans, net als die spaghetti. Het is een aperitief van witte wijn, campari, sodawater, drupje citroen en een olijf. Ik vond alleen de olijf lekker.
Wat ernaast ligt is wel goddelijk; cannoli!

Spritz is also typical Venetian, just like the spaghetti. It is a cocktail of white wine, campari, soda water, bit of lemon and an olive. I only liked the olive. What you see next to it is divine; cannoli!
En het ijs daar, het ijs......ach ach...iedere dag minstens 1x ijs gehad. En je loopt het er zo weer af hè, want je doet niet anders dan lopen daar. Zo zeiden wij dat tegen elkaar ja. Ik nam steeds de donkere chocola of de espresso. Soms EN.

And the ice cream there, the ice cream.....oh oh....at least one every day. But we walked all day there you know, so it doesn't stick to you. That's how we explained it to each other anyway. I took the dark chocolate every time or the espresso. Sometimes AND.
Vanaf de luchthaven Marco Polo neem je de Alilaguna boot voor 15 euro naar de stad.
Wij liepen alles, maar hebben ook een keer een dagkaart genomen voor de Vaporetto (waterbus) voor 20 euro zodat we naar de eilanden konden. En 1x hebben we de thragetto genomen, een gondel, die je voor 2 euro naar de overkant brengt. Normaal schijnen ze daarin te staan, maar we waren met alleen toeristen en we gingen voor de zekerheid maar allemaal zitten!

From the airport Marco Polo you take the Alilaguna boat to the city for 15 euro.
We walked everywhere, but we bought a day card once for the Vaporetto (waterbus) for 20 euro so we could visit the islands. And once we took the traghetto wich is a gondela that takes you across the canal for 2 euro's. They usually stand up in that, but we were only with tourist and we all sat down!
We zijn o.a. naar het Peggy Guggenheim museum geweest. In de tuin ligt zij begraven en naast haar al haar hondjes die ze heeft gehad. Bijzonder.

We went to the Peggy Guggenheim museum. She is burried in the garden en next to her all her dogs that she had. Remarkable.
Ik denk dat ze in het begin niet helemaal door had hoe ze een hond moest verzorgen want pas vanaf Madame Butterfly werden ze ouder dan 4 jaar!

I don't think she knew how to take care of a dog in the beginning, because it took 5 dogs before they got older than 4 years!
Dit is de Squero di San Trovaso, de werf waar de gondels onderhouden worden.

This is the Squero di San Trovaso, the dockyard for the gondola's.
Overal kun je in en uit je boot stappen en dat ziet er zo uit.

You are able to get in and out your boat everywhere and it looks like this.
                             Deze putten zagen we overal. Of zijn het geen putten geweest? 


                               These wells we saw everywhere. Or were they not wells?
Liesbeth voor ons koffietentje waar we iedere ochtend en iedere avond zaten. En soms voordat we uit eten gingen ook. Ze kenden ons al helemaal. En een lekkere dingen dat ze hadden!


Liesbeth in front of our coffee place where we sat every morning and every evening. And sometimes before we went out for dinner. They even knew us there. And what a delicious sweets they had there!
Ik op het bruggetje vlakbij ons appartement.

Me on the bridge near our appartment.

Wat ons opviel is dat er helemaal geen schreeuwerige toeristen rond liepen. Gewoon allemaal beschaafde mensen. En wat zijn de Italianen mooi! En ze kleden zich zó goed, daar krijg je gewoon inspiratie van. (zei zij al typende in haar joggingbroek)
Wat ons wel opviel is dat zoveel mensen staan te tongen daar. Als het nou alleen jonkies waren dan snappen we het nog. Je bent verliefd...Venetië....maar ook oudere stellen en een keer hadden we een stel wat in een nagenoeg lege boot vlak voor ons kwam zitten en ging zitten tongen. En die kerel had nog vieze tanden ook, getver!

What we noticed is that there were no unbehaving tourist there, just all civilised people. And the Italians are very beautiful! And they dress só well, it is inspiring. (she said while typing in her sweatpants)
What we did notice is that a lot of couples are french kissing there. We can imagine young people....being in love....Venice.....but also older couples and once we were in an almost empty boat when a couple sat right in front of us and started french kissing. And the guy even had discusting teeth too, yek!
In het weekend waren en er overal koortjes op straat. Ik weet niet of dat vaker zo is, maar leuk was het wel. En kijk die drie oude schatjes nou zitten. De middelste kan niet eens met haar voetjes bij de grond.

In the weekend there were quoirs everywhere in the streets. Don't know if that happens more often, but it was fun. Look at the three old cuties. The middle one can't even reach her feet to the ground.
We zijn de avond dat we de vaporettokaart hadden over Canal Grande gaan varen met nr.1.

The night that we had the vaporetto day card we took nr.1 on Canal Grande.


Oké, nu laat ik gewoon foto's van mooie dingen zien.

Oké, now I'll just show pictures of beautiful things.


En deze speciaal voor mijn vriendin Anneke. (heeft een eigen openhaardenbedrijf en altijd geïnteresseerd in schoorstenen)

And this one especially for my friend Anneke. (she has an openfire place bussiness and always interested in chimneys)
Overal waslijnen met wapperende was.

Everywhere clothes lines with laundry blowing in the wind.
Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van het geweldige Venetië en ik kan maar één ding zeggen; ga erheen! Volgende keer vertel ik over de eilandjes, ook zó leuk. Ik eindig met de foto die ik het allermooiste vind, het was een ligplaats vlakbij ons appartement.

I hope you enjoyed lovely Venice and I have just one thing to say; go there! Next time I tell about the little islands, also a lot of fun. I'll end with the picture I like the best, it is a anchorage close to our appartment.


Share:

zondag 19 april 2015

Let's talk garden

Mijn nicht Nancy heeft iets leuks in de tuin gemaakt. Nou ja, haar man dan.

My niece Nancy made something very nice in her garden. Well, her husband did.
Ze hebben een houtkachel binnen en daar is natuurlijk hout voor nodig. Zo'n afdakje met hout zie je in veel tuinen. Maar dan, die kistjes als laden! Zo origineel!

They have a woodburner in the house and need wood for that of course. Such a place with a wood pile you see in at a lot of gardens here. But then, those crates as drawers! So original!
Ze hebben er tuingereedschap in en dennenappels en zo. Ik vind het helemaal geweldig, zo simpel en zo leuk.

They have some gardening tools there and pine cones. I just love it, very simple and very nice.
Mijn dennenappel, weet je wel waar je vogelzaad in kunt doen, is van het randje gevallen en is nu stuk.


My pine cone, remember that you can fill with bird seeds, fall and is broken.
Ik bewaar een gedeelte hoor. Kan best nog wel volgend jaar vind je niet?

I'm saving a part. Can still use it next year don't you think?
Ik had een tijd geleden bloembollen van vriendin Marijke gekregen, maar ja...dit gebeurde dus.

A while ago my girfriend Marijke gave me flower bulbs, but this happened...
Ziet er goed uit denk je zeker? Jaha, maar er hadden er véél meer op moeten komen hè. Alleen Robbie ging dit doen:


Looking good is what you probably think? Well, there should have been many more you know. But Robbie did this:
Zie je de aarde vliegen? Een lekker kuiltje om in te liggen vindt hij.

Do you see the dirt flying around? A nice ditch to lay in, he thinks.
Ja maar Robbie, kijk nou wat ik al voor je neer had gelegd!

But Robbie, look what I already put out there for you!
Nee hoor, zo'n eigen gegraven kuiltje is veel lekkerder. Dan maar geen keukenhof.


O no, digging your own spot is so much better. No keukenhof I'm afraid.
Weet je nog dat ik een paar weken geleden tomatenplantjes hebt gepland? Die dingen groeien hard!
De eerste foto is na een week al. Tjonge zeg.

Remember a few weeks ago I planted tomato seeds? They grow so fast! The first picture is already after a week. Amazing.
En deze is na twee weken. Morgen ga ik ze maar in potjes zetten want ze groeien het kasje uit. Moet ik alleen wel kiezen welke. Ik heb gewoon het hele zakje zaad erin geflikkerd en nu zit ik met idioot veel plantjes. Wat een gedoe zeg. Moestuinierder van niks ben ik.
Laatste foto is Robbie.


And this is after two weeks. Tomorrow I will plant them in little containers because they are getting way to big for this. Just have to choose which ones. I just threw in the whole bag of seeds before and now I am stuck with too many plants. Some allotment gardener I am. 
Robbie is on the last picture.Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig