zondag 31 mei 2015

Do you need to relax? A quiet walk through Beeckestijn is what you need!

Baal je van het weer? Ben je moe of heb je het druk? Of misschien ben je ziek of voel je je down? Ga dan met me mee wandelen door zonnig Beeckestijn. En dan echt op je gemak, geen gehaast en snel gescroll door de foto's, neem je tijd en geniet van het moois wat Beeckestijn te bieden heeft. Misschien hebben ze op Spotify wel vogelgeluiden, zet je die ondertussen aan en kom.....

Are you sick of the bad weather? Are you tired or busy? Or maybe you don't feel so well or even down? Come with me on my walk through sunny Parc Beeckestijn. And slow, no hurrie and quickley scrolling through the pictures. Take your time and enjoy the spring beauty of Beeckestijn. Maybe on Spotify they have birdsounds, you can turn that on and come with me......
Een grote kastanjeboom op het Engelse veld. We hebben veel kastanjebomen maar dit dit is een van de weinige vruchtdragende.

A big chestnut tree on the big field. There are a lot of chestnut trees but this is one of the few who actually give chestnuts.
Sinds kort kun je een koekoek horen en dat is zo apart! Alleen word je er na een tijdje wel gek van haha! Kom, we lopen gauw door.

Lately there is a cuckoo and that is something! After a while it drives you crazy though haha! Come, let's go on.
Een boomstronk om even te zitten en de honden kunnen even lekker rond snuffelen. Ik wou dat ze meer oude boomstammen neerlegden om op te zitten. Kost niks, staat natuurlijk en er is behoefte aan.

An old tree stump to sit for a moment and the dogs can sniff around. I wish they would put more old trees down to sit on. Doesn't cost anything, looks natural and we need it.
Op het veld staan altijd mensen met honden. Ik niet want Robbie gedraagt zich nooit. Het mormel.

On the field there are always people with dogs. Never me because Robbie doesn't know how to behave. The monster.
Deze bomen staan in een kringetje en als ik met mijn klas naar het bos ging (altijd de laatste dag voor een vakantie) deden ze boom verwisseltje hier. En deze bomen zijn zó prachtig, kijk maar.

These trees are in a circle and when I would take my class there ( I was a teacher) always the last day before a holiday, they would play tree change. No idea how to translate that! These trees are só beautiful, watch.
Overal fluitekruid. Wat een feest voor het oog.

Everywhere this plant. Could not find a translation, but it is eye candy everywhere you look.
                                   De greppeltjes worden al weer behoorlijk droog helaas.

The ditches are getting quite dry already.
Kom, we lopen naar de fontein. Die is zo mooi. Hij heeft het jaren niet gedaan en ik miste hem gewoon.

Come, let's walk to the fountain. It is very nice. It didn't work for years and I really missed it.
Vroeger was er een fontein met alleen een spuit omhoog. Nu is dat onder gedeelte erbij en dat maakt het net aantrekkelijker.

It used to be a fountain that only would spray upwords with one spray. Now there is the bottom part which makes it even more attractive.
 Nina heeft zo haar vaste plekjes waar wat gedronken moet worden en deze vijver is er een van.

Nina has her special spots where she wants to drink and this pond is one of them.
Deze plankjes zie je in alle hoeken. Ik denk voor de vogels, maar die heb ik er nooit over zien lopen. Misschien voor kikkers dan?

These shelfs you can find in several corners. I think for the birds but I never saw one walking on it. Maybe for frogs?
Nog een keer de fontein en dan tegen de blauwe lucht. Voel dat niet verfrissend er alleen al naar te kijken?


Ones more the fountain againts the blue sky. Doesn't that feel refreshing just looking at it?
We lopen naar dat bankje aan het eind van deze laan. Een heerlijk schaduwplekje.

We will walk to the bench at the end of this lane. A lovely place in the shadow.


Is het je wel eens opgevallen hoeveel soorten boomstammen er zijn? Hier heb ik drie bomen die naast elkaar staan op de kiek gezet.

Did you ever notice how many different tree trunks there are? I took a picture of three trees that are standing next to each other.
 Wat is er veel te zien hè?

There is so much to see, don't you think?
En dan deze geur, goddelijk! Kamperfoelie, maar eerlijk gezegd vind ik de bloem helemaal niet mooi.

How about this smell, divine! Honeysuckle, but to tell you the truth I don't like the flower at all.
Weer een plekje waar gedronken moet worden. Ze is alleen zo oud en stram dat ik bang ben dat ze er nog een keer in gaat kukelen.

Another spot where she wants to drink. I'm worried she is going to fall in some day because she is so old and stiff.
Wist je dat de natuur helend werkt? Ik las het laatst en het verbaast me niks. Als mijn hoofd ergens vol van zit voelt het vaak beter als ik met de honden gewandeld heb. Tijdens het wandelen kun je goed nadenken.

Did you know that nature is healing? I read it the other day and it doens't surprise me at all. When I'm stressed I usually feel better after walking the dogs. It is easy to put things in perspective while walking.
Dit is een hele oude boom met takken zo groot als mijn tuin.

This is a very old tree with branches as big as my garden.

 Deze is zó mooi! Blijf hier gerust even staan en geniet van de bloesem.

This one is só lovely! Just stay here for a moment and enjoy the blossom.
Oké, we zijn klaar. Vond je het fijn en voel je je beter? Kijk nog even naar het fietspad aan de rand van het bos, zelfs dat is prachtig nu.

Oké, we are done. Did you enjoy it and do you feel better now? Just take one more look at the bicycle path on the edge of the parc. Even that looks nice now.

Kom we gaan naar huis, naar mijn tuin. Daar ga je lekker relaxen in de deckchair met een potje thee en crackers met tonijn salade, door Steve gemaakt, héérlijk! Het leven is goed........

Come let's go to my house, my garden. Take a seat in the chair and relax with a pot of tea and crackers with tuna, made by Steve, delicious! Life is good.....

Share:

2 opmerkingen

Anoniem zei

Ja, zo word je je weer bewust van het feit dat we prachtig wonen. Mooi op de foto gezet, peet. X

Anoniem zei

Peet, je hebt jezelf overtroffen met dit blog. Ik werd helemaal meegenomen door je leuke vertelstijl en de schitterende foto's. Een genot om te lezen. Chapeau!! xx Eva

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig