zaterdag 28 mei 2016

Oh my, look at the gorgeous city of Nice.

Steve had op zijn werk een of andere award gewonnen en voor alle winnaars van heel Europa was er een weekend Nice georganiseerd met partners. Nou wil ik niet zeuren, maar waarom win ik nou nooit zoiets?

Steve won some award at work and they organised a weekend Nice, France for all the Europian winners and their partners. I really don't want to complain, but why do I never win something like this?
Alles was tot in de puntjes georganiseerd. Je kon meedoen aan allerlei activiteiten of je kon je eigen gang gaan en dat hebben wij gedaan. We begonnen met een heerlijke lunch op een terras in het zonnetje. Wat een verschil was het met het weer thuis! (alweer een maand geleden namelijk)

It was all organised very well. You could participate in all kinds of activities or you could do your own way, which we did. We started with a lovely lunch in the sun outside. What a difference with the weather at home! ( this was already a month ago )
Als je van oude luiken houdt kom je hier wel aan je trekken.

If you like old shutters this is the place to be.
Wat een beeldig oud centrum heeft Nice.

The old city centre of Nice is very lovely.
We gingen naar Colline du Chateau, wat ooit een oud kasteel of fort is geweest. En daar hebben ze een kunstmatige waterval gemaakt, zo gek, dat ding zetten ze gewoon uit 's avonds.

We went to Colline du Chateau, that used to be an old fort or castle. They made there an artificial waterfall, so strange, they just turn it off at night.
Je hebt een prachtig uitzicht daar vandaan over de baai.

From here you have a lovely view at the bay.
De restanten van het fort.

The remains of the fort.
Zie je de mensen in de toren?
En zo pittoresk die schotel erbij.

Can you see the people in the tower?
And such a charming satelite dish.
De kleuren van de huizen waren heel sfeervol.

The colours of the houses were so lovely.
Hoe vind je dit dan? Een druif die langs alle balkons groeit!

How about this? A grapevine that grows along all the balconies!
Overal restaurantjes, zelfs in de smalste straatjes.

Restaurants everywhere, even in the smallest streets.

Een winkel met alleen maar zeep. Savon de Marseille. Die kleuren!

A store with just soap. Savon de Marseille. Those colours!
Lijkt dit niet 100 jaar geleden?

Doesn't this look like a 100 years ago?
Weet je nog dat ik in Parijs had over dat ik niet onder indruk was van de bekende kerken daar, maar wel van een kerk in Nice? Dit is hem. Het is een Russische kerk. In de vorige eeuw zaten er veel rijke Russen en Engelsen in Nice. Deze kerk is een soort mini uitvoering van het Kremlin en hij is toch mooi! Van binnen ook zo bijzonder en we boften want er was net een dienst aan de gang. Foto's nemen binnen mocht helaas niet, maar mocht je naar Nice gaan dan raad ik hem aan. Hij is heel kleurrijk van binnen en totaal anders dan andere kerken.

Remember I told you in Paris that I wasn't impressed by the famous churches there, but I was by a church in Nice? This is it. It is a Russian church. In the 1900s there were a lot of rich Russians and English people in Nice. This church is like a small version of the Kremlin and it is só beautiful! Especially inside and we were lucky because there was just a service going on. Couldn't take pictures inside unfortunally, but if you ever go to Nice, I advise you to visit this church. It is very colourful inside and totally different from other churches.
Er is een hele lange boulevard langs het strand en daar staan héél veel bankjes, zo fijn.

There is a very long boulevard along the beach and there are vèry many benches, so nice.

Wat hebben we daar heerlijk gezeten zeg, een paar uur lang. Helemaal zen werden we. (ja, die witte benen, ik weet het. )

We sat there for a couple of hours, just wonderful. We became totally zen. ( yes, those white legs, I know.)Ik had mijn camera in de verkeerde stand staan en alle foto's op de markt zijn erg donker geworden of helemaal mislukt. Toch wil ik je wat dingen laten zien, die anders zijn dan bij ons.

My camera was installed wrongly and because of that the pictures at the market are all dark or just totally failed. I do want to show some things anyway, that are different from at home.
Bij ons wijs je aan wat je wilt hebben en dan pakt de marktkoopman het. Hier pak je een plastic mandje en doe je zelf erin wat je wil.

At home you point at what you want to get and the vendor gets it for you. Here you get a plastic basket and you get it yourself.
Of een aluminium bakje. Geinig hè?

Or an aluminum tin. Cute?
x
De stranden zijn met grote kiezels en toch schijnen ze zomers vol te liggen. En het strand gaat niet geleidelijk over in de zee, maar stopt abrupt en dan sta je meteen vrij diep. Lijkt me niks met kinderen daar. Wij hebben het maar goed hier in Nederland qua stranden.

At the beaches it is all big pebbles what you see. And still I heard the beaches are packed in the summer. The beach doesn't go slowly in the sea, but stops abrupt and then you are quit deep in the sea right away. No good with kids there I can imagine. We are spoiled here in Holland with our big sandy beaches.

De laatste dag hadden we 's morgens regen en was het bewolkt.

The last day we had some rain in the morning and it stayed cloudy.
Ik wil ook zo'n balkon!

I want a balcony like that!
Die kleur en die luiken erbij.....zucht....

That colour and those shutters........sigh.....
Die snoepjes en dat masker erbij......zucht......

Those candies and the mask.......sigh......
Soms kan ik niet kiezen welke foto ik je laat zien, dus dan maar allebei.

Sometimes I can not chose which picture I will show you, so then just both.
                                                                      Dit was Nice!

And that was Nice!


Share:

zondag 15 mei 2016

Bonjour Paris!

Eind maart begin april ben ik met Joyce naar Parijs geweest. En het leek ons relaxed om met de trein te gaan en dat was het ook, op de heenweg. De terugweg wil ik het niet over hebben. Geen uren van te voren aanwezig hoeven zijn, gewoon het perron op en zelfs al op precies de juiste plek op het perron kunnen staan en huppakee instappen. Lekker kletsen, lezen en je staat drie uur en een kwartier later op Gare du Nord. Over de terugweg wil ik het echt niet hebben. Onze Airbnb zat er een kort metroritje vandaan. Maar daar straks meer over.

The end of march beginning of april I went to Paris with Joyce. We thought it would be relaxed to take the high speed train instead of a plane and it was, on the way there. I don't want to talk about the way back. You don't have to be there hours before, just walk on the platform and they even show the exact spot on the platform where you have to get in. Then you chat a little, read some and three hours and  fifteen minutes later you are at Gare du Nord. I really don't want to talk about the way back. Our Airbnb was a short subway ride away. More about that later.
Verwacht geen bekende highlights hier, behalve de Eiffeltoren dan. Al die foto's staan overal op internet en ik heb geprobeerd andere mooie plaatjes te schieten.

Don't expect the famous highlights, except for the Eiffeltower. You can find them anywhere on the internet and I tried shooting other lovely pictures.
We kwamen aan in de regen en de dag erna heeft het de HELE dag geregend. Dat hebben we zelfs hier niet vaak, dat het helemaal niet even droog wordt. We waren natuurlijk voorbereid en hadden al tickets online voor het Louvre voor die dag. Dan moet je evengoed nog in de rij, maar een korte snelle rij. Buiten stonden de mensen in de hozende regen echt uren te wachten, ongelooflijk. En daartussendoor liepen van die ventjes die paraplu's verkochten. "Umbrella umbrella umbrella", zeiden steeds heel snel achter elkaar, wat wij erg lollig vonden en nòg hoeft een van ons dat maar te zeggen en we liggen in een deuk. Nee, we zijn niet van een heel hoog niveau hoor, ook al gingen we naar een museum.

We arrived in the rain and the day after it also rained the WHOLE day. Even in Holland we seldom have that, that there is no pause in between the showers. Of course we were prepaired and we had bought tickets online for the Louvre already. You still have to stand in line, but a shorter and quicker one. Outside there were people in the pooring rain for hours, unbelievable. And in between them there were these guys who were selling umbrella's. "Umbrella umbrella umbrella", they quickly said and we thought that was very funny and even now if one of says this we can't stop laughing. No, we are not very sophisticated, even though we went to a museum.
Joyce had leuke wandelingen gehaald van internet en bij deze kwamen we een molen tegen, in Parijs!

Joyce found  some walks on the internet and we came across this windmill, in Paris!
Alles is er zo sfeervol, zelfs het bordje dat je niet mag parkeren voor deze garages.

Everything is so lovely, even the sign that you cannot park in front of these garages.

Deze mensen hebben iets met arenden. Bij de ingang staan ze en ook op het uithangbord. Geen arenden? Ja weet ik veel, geen duiven in ieder geval.

These people like eagles. They are at the gate and also on the hanging sign. No eagles? I dunno, no pigeons anyway.
                                                        La Maison Rose est très belle!
Tussen de bomen door zie je de Sacré Coeur. Dat is alles wat ik je ervan laat zien. O nee, straks nog een mooi hek aan de buitenkant. Ik was niet onder de indruk van de kerk, ook niet van de Notre-Dame. Ik zie heus wel dat het mooie kerken zijn, maar ze raken me niet. Snap je dat? De Sagrada Familia in Barcelona wel. Daar was ik enorm van onder de indruk en die vergeet ik nooit meer. En een prachtige Russische kerk in Nice, maar dat komt volgende keer. Joyce vertelde dat zij heel erg onder de indruk was van een klein kerkje in Engeland. Zo zie je maar.

Through the trees you can see the Sacré Coeur. That is all I will show you. O no, later on I have a nice picture of a fence there. I was not impressed by the church, also not by the Notre_Dame. I can see they are beautiful churches, but they don't touch me. Do you get me? The Sagrada Familia in Barcelona did touch me. I was so impressed by that church and will never forget it. Also a beautiful church in Nice, but I will tell you about that next time. Joyce told me she was very impressed by a tiny church in England. You know?
Een watertoren midden in de stad.

An old water tower in the middle of the city.
Hier is dat hek, mooi hè? Joyce vond me maar artsy bezig. Weet niet of dat nou aardig bedoeld was of niet........

Here is that fence, isn't it beautiful? Joyce thought I was being artsy. Still don't know if that was ment in a nice way or not.......
Kijk eens wat een vrolijke vrouw daar zit! En zo'n moderne vrouw ook. Zij regelde met een of andere app steeds welke metro we moesten hebben. Lekker hoor, ik sjokte erachteraan. Ze is trouwens best bazig heb ik gemerkt. Ik dacht dat ik bazig was, maar tjonge zeg.....( hopelijk leest ze dit niet)

Look at this happy woman! And so much of today too. She used an app all the time to see which subway we needed. So nice, I just followed. I found out that she is quit a bossy person too. I thought I was bossy, but ghee........( I hope she doesn't read this)
Need I say more?
De foto is door een etalageruit gemaakt, daarom lijkt het net of er een vlek op zit.

This picture was made through an window, so that is why it looks like it has a spot.
Godsamme wat zijn die dingen lekker! En duur.

Darnit those are delicious! And expensive.
Wat een prachtige kleur hè?

Isn't this a beautiful colour?
O ja, dit was leuk. Dit had ik ergens gelezen. Het heet de Promenade Plantée en het is gemaakt op een oude spoorlijn. In New York hebben ze ook zoiets. We hebben er een heel stuk op gewandeld en er waren veel joggers die er gebruik van maken. Enig! Die wandeling bedoel ik hè, niet die joggers. Nu we het er toch over hebben....irriteren joggers jou ook zo? Ze zijn altijd dun, dus waarom nog rennen? Naja, wat me eigenlijk irriteert is dat ik me altijd schuldig voel als ik ze zie. Stomme joggers.

This was fun. I had read this somewhere. It is called Promenade Plantée and it is made on old traintracks. In N.Y.C. you have something similar. We walked on it for a while and there were quit a few joggers. Loved it! The walk, not the joggers. Now we are talking about them.... do they irritate you also? I mean, they are thin already, so why run? Oh well, what really irritate me is that I always feel quilty when I see them. Stupid joggers.
Dan woon je dus bijvoorbeeld in zo'n flat en kijk je uit op een hoog park. Enig toch?

So you might live in a high rise appartment like that and your view is a high parc. Great!
Ja of je woont in zo'n statig pand natuurlijk. Ook niet gek.

Or you live in such a historic appartment. Not bad either.
Wij waren gefascineerd door de balletjes aan de bomen, maar wat het nou was?

We were fascinated by the little balls on the trees, but what are they?
                                                            Zicht vanaf het hoge park.

View from the high parc.
Er was zelfs al bloesem.

Some trees were flowering already.
Enorme bamboe.

Huge bamboo.
Dit was echt een aanrader, waar we per ongeluk langs liepen. Le Petit Palais en daar kon je toch heerlijk eten! Zelfbediening, maar alles prachtig en erg lekker. Het paleis kun je ook bezoeken als je wil.

This is a good one that we happen to pass bye when we were hungry. Le Petit Palais and we had such a good lunch there! Self service, but really good. You can also visit the palace if you like.
                              Het was nu nog te koud om er te zitten, maar de tuin was prachtig.

It was to cold to sit outside but the garden was lovely.
Ik ken die man niet hoor Steve!

I honestly don't know that man Steve!
Dit was zo te gek. Een gebouw helemaal begroeid met planten. Zo bijzonder.

We loved this. A building totally overgrown with plants. Very special.
              Hier sta ik tegen het gebouw aan en richt ik mijn camera naar boven. Ongelooflijk hè?

I am standing here against the building and point my camera up. Amazing isn't it?
                              Ik dacht dat Eiffeltoren grijs was, maar hij is een beetje bruinig.

I thought the Eiffeltower was grey, but it is a kind of light brown.
Deze mensen doen 's ochtends hun gordijnen open en zien hem.

These people open their curtains in the morning and get to see it.
Hier om de hoek is het Rodin museum. Ik werd nog uitgescholden voor cultuurbarbaar, omdat ik niet wist wat De Denker was. Ik weet wel meer niet eerlijk gezegd.

Around the corner is the museum of Rodin. I got called a culture barbarian, because I didn't know what The Thinker was. I have to admit there is a lot I don't know.
Dit is onze airbnb. Zo leuk, je gaat eerst die grote deuren door.

This is our airbnb. So nice, first you enter through the big doors.
                         Links zie je de brievenbussen van de bewoners. Dan ga je het hek door.

On the left you see the mailboxes from the residents. You enter through the gate.
 En dan kom je op een schattig binnenplaatsje, wat ze hier mooi hebben gemaakt met planten.

And then you are at a tiny patio, that they made lovely with plants.
Wij zaten beneden, maar het was drie hoog. Eigenlijk is het een soort hofje en er waren er veel van.

We were on the first floor, but there were four floors. There were a lot of buildings like this.
Dit was het uitzicht vanuit ons huisje. Ik was weg van die lange ramen.

This was the view from our place. I loved the tall windows.

Ik eindig met foto's van het Louvre van een beeld waar we weg van waren. In het Louvre zijn héél veel witte marmeren beelden van gespierde mannen met blote billen en een blaadje voor hun dinges. Gutteguttegut. Maar deze dan, dit was echt prachtig.

I'll finish with pictures in the Louvre from a statue we just loved. In the Louvre there are very many white marble statues from nude guys with big muscles and a leaf in front of their thingy. Oh my. But look at this, gorgeous.
Ik had mijn camera niet mee omdat ik dacht dat je daar binnen niet mocht fotograferen, maar dat mocht wel alleen zonder flits. Deze foto's zijn van Joyces' mobiel, dus helaas niet scherp maar ik wil het toch laten zien. Het waren acht monniken die een brancard droegen met een man erop, een soort ridder of zo.


I didn't bring my camera because I thought you weren't allowed to take pictures, but you were only without flash. These pictures are from Joyces' cell and not very clear, but I want to show you anyway. There were eight monks that carried a stretcher with a man on it, a kind of knight I think.
Je zag de gezichten van de monniken niet omdat ze hun hoofd naar beneden hadden gebogen.

You couln't see the faces of the monks because their heads were bent down.
We hebben ze allemaal van onderaf bekeken en ze hebben allemaal verschillende gezichten en zo ècht! Geweldig.

We took a look at all of them from underneith and they all have different faces and so realistic! Wonderful.
Na al die witte marmeren beelden was dit in kleur zó anders. Van wie was dat beeld vraag je? Uh.....

After all those white marble statues this coloured one was só different. Who made this statue you are asking? Uhm.....
O, ik geloof dat dit dezelfde foto is als boven. Wel wat duidelijker denk ik.

O, I think this is the same picture as above. A little more clear maybe.
                                         Ik eindig met de Mona Lisa. Tjongejongejonge.......

I'll finish with the Mona Lisa. Now....really.....
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig