zondag 15 mei 2016

Bonjour Paris!

Eind maart begin april ben ik met Joyce naar Parijs geweest. En het leek ons relaxed om met de trein te gaan en dat was het ook, op de heenweg. De terugweg wil ik het niet over hebben. Geen uren van te voren aanwezig hoeven zijn, gewoon het perron op en zelfs al op precies de juiste plek op het perron kunnen staan en huppakee instappen. Lekker kletsen, lezen en je staat drie uur en een kwartier later op Gare du Nord. Over de terugweg wil ik het echt niet hebben. Onze Airbnb zat er een kort metroritje vandaan. Maar daar straks meer over.

The end of march beginning of april I went to Paris with Joyce. We thought it would be relaxed to take the high speed train instead of a plane and it was, on the way there. I don't want to talk about the way back. You don't have to be there hours before, just walk on the platform and they even show the exact spot on the platform where you have to get in. Then you chat a little, read some and three hours and  fifteen minutes later you are at Gare du Nord. I really don't want to talk about the way back. Our Airbnb was a short subway ride away. More about that later.
Verwacht geen bekende highlights hier, behalve de Eiffeltoren dan. Al die foto's staan overal op internet en ik heb geprobeerd andere mooie plaatjes te schieten.

Don't expect the famous highlights, except for the Eiffeltower. You can find them anywhere on the internet and I tried shooting other lovely pictures.
We kwamen aan in de regen en de dag erna heeft het de HELE dag geregend. Dat hebben we zelfs hier niet vaak, dat het helemaal niet even droog wordt. We waren natuurlijk voorbereid en hadden al tickets online voor het Louvre voor die dag. Dan moet je evengoed nog in de rij, maar een korte snelle rij. Buiten stonden de mensen in de hozende regen echt uren te wachten, ongelooflijk. En daartussendoor liepen van die ventjes die paraplu's verkochten. "Umbrella umbrella umbrella", zeiden steeds heel snel achter elkaar, wat wij erg lollig vonden en nòg hoeft een van ons dat maar te zeggen en we liggen in een deuk. Nee, we zijn niet van een heel hoog niveau hoor, ook al gingen we naar een museum.

We arrived in the rain and the day after it also rained the WHOLE day. Even in Holland we seldom have that, that there is no pause in between the showers. Of course we were prepaired and we had bought tickets online for the Louvre already. You still have to stand in line, but a shorter and quicker one. Outside there were people in the pooring rain for hours, unbelievable. And in between them there were these guys who were selling umbrella's. "Umbrella umbrella umbrella", they quickly said and we thought that was very funny and even now if one of says this we can't stop laughing. No, we are not very sophisticated, even though we went to a museum.
Joyce had leuke wandelingen gehaald van internet en bij deze kwamen we een molen tegen, in Parijs!

Joyce found  some walks on the internet and we came across this windmill, in Paris!
Alles is er zo sfeervol, zelfs het bordje dat je niet mag parkeren voor deze garages.

Everything is so lovely, even the sign that you cannot park in front of these garages.

Deze mensen hebben iets met arenden. Bij de ingang staan ze en ook op het uithangbord. Geen arenden? Ja weet ik veel, geen duiven in ieder geval.

These people like eagles. They are at the gate and also on the hanging sign. No eagles? I dunno, no pigeons anyway.
                                                        La Maison Rose est très belle!
Tussen de bomen door zie je de Sacré Coeur. Dat is alles wat ik je ervan laat zien. O nee, straks nog een mooi hek aan de buitenkant. Ik was niet onder de indruk van de kerk, ook niet van de Notre-Dame. Ik zie heus wel dat het mooie kerken zijn, maar ze raken me niet. Snap je dat? De Sagrada Familia in Barcelona wel. Daar was ik enorm van onder de indruk en die vergeet ik nooit meer. En een prachtige Russische kerk in Nice, maar dat komt volgende keer. Joyce vertelde dat zij heel erg onder de indruk was van een klein kerkje in Engeland. Zo zie je maar.

Through the trees you can see the Sacré Coeur. That is all I will show you. O no, later on I have a nice picture of a fence there. I was not impressed by the church, also not by the Notre_Dame. I can see they are beautiful churches, but they don't touch me. Do you get me? The Sagrada Familia in Barcelona did touch me. I was so impressed by that church and will never forget it. Also a beautiful church in Nice, but I will tell you about that next time. Joyce told me she was very impressed by a tiny church in England. You know?
Een watertoren midden in de stad.

An old water tower in the middle of the city.
Hier is dat hek, mooi hè? Joyce vond me maar artsy bezig. Weet niet of dat nou aardig bedoeld was of niet........

Here is that fence, isn't it beautiful? Joyce thought I was being artsy. Still don't know if that was ment in a nice way or not.......
Kijk eens wat een vrolijke vrouw daar zit! En zo'n moderne vrouw ook. Zij regelde met een of andere app steeds welke metro we moesten hebben. Lekker hoor, ik sjokte erachteraan. Ze is trouwens best bazig heb ik gemerkt. Ik dacht dat ik bazig was, maar tjonge zeg.....( hopelijk leest ze dit niet)

Look at this happy woman! And so much of today too. She used an app all the time to see which subway we needed. So nice, I just followed. I found out that she is quit a bossy person too. I thought I was bossy, but ghee........( I hope she doesn't read this)
Need I say more?
De foto is door een etalageruit gemaakt, daarom lijkt het net of er een vlek op zit.

This picture was made through an window, so that is why it looks like it has a spot.
Godsamme wat zijn die dingen lekker! En duur.

Darnit those are delicious! And expensive.
Wat een prachtige kleur hè?

Isn't this a beautiful colour?
O ja, dit was leuk. Dit had ik ergens gelezen. Het heet de Promenade Plantée en het is gemaakt op een oude spoorlijn. In New York hebben ze ook zoiets. We hebben er een heel stuk op gewandeld en er waren veel joggers die er gebruik van maken. Enig! Die wandeling bedoel ik hè, niet die joggers. Nu we het er toch over hebben....irriteren joggers jou ook zo? Ze zijn altijd dun, dus waarom nog rennen? Naja, wat me eigenlijk irriteert is dat ik me altijd schuldig voel als ik ze zie. Stomme joggers.

This was fun. I had read this somewhere. It is called Promenade Plantée and it is made on old traintracks. In N.Y.C. you have something similar. We walked on it for a while and there were quit a few joggers. Loved it! The walk, not the joggers. Now we are talking about them.... do they irritate you also? I mean, they are thin already, so why run? Oh well, what really irritate me is that I always feel quilty when I see them. Stupid joggers.
Dan woon je dus bijvoorbeeld in zo'n flat en kijk je uit op een hoog park. Enig toch?

So you might live in a high rise appartment like that and your view is a high parc. Great!
Ja of je woont in zo'n statig pand natuurlijk. Ook niet gek.

Or you live in such a historic appartment. Not bad either.
Wij waren gefascineerd door de balletjes aan de bomen, maar wat het nou was?

We were fascinated by the little balls on the trees, but what are they?
                                                            Zicht vanaf het hoge park.

View from the high parc.
Er was zelfs al bloesem.

Some trees were flowering already.
Enorme bamboe.

Huge bamboo.
Dit was echt een aanrader, waar we per ongeluk langs liepen. Le Petit Palais en daar kon je toch heerlijk eten! Zelfbediening, maar alles prachtig en erg lekker. Het paleis kun je ook bezoeken als je wil.

This is a good one that we happen to pass bye when we were hungry. Le Petit Palais and we had such a good lunch there! Self service, but really good. You can also visit the palace if you like.
                              Het was nu nog te koud om er te zitten, maar de tuin was prachtig.

It was to cold to sit outside but the garden was lovely.
Ik ken die man niet hoor Steve!

I honestly don't know that man Steve!
Dit was zo te gek. Een gebouw helemaal begroeid met planten. Zo bijzonder.

We loved this. A building totally overgrown with plants. Very special.
              Hier sta ik tegen het gebouw aan en richt ik mijn camera naar boven. Ongelooflijk hè?

I am standing here against the building and point my camera up. Amazing isn't it?
                              Ik dacht dat Eiffeltoren grijs was, maar hij is een beetje bruinig.

I thought the Eiffeltower was grey, but it is a kind of light brown.
Deze mensen doen 's ochtends hun gordijnen open en zien hem.

These people open their curtains in the morning and get to see it.
Hier om de hoek is het Rodin museum. Ik werd nog uitgescholden voor cultuurbarbaar, omdat ik niet wist wat De Denker was. Ik weet wel meer niet eerlijk gezegd.

Around the corner is the museum of Rodin. I got called a culture barbarian, because I didn't know what The Thinker was. I have to admit there is a lot I don't know.
Dit is onze airbnb. Zo leuk, je gaat eerst die grote deuren door.

This is our airbnb. So nice, first you enter through the big doors.
                         Links zie je de brievenbussen van de bewoners. Dan ga je het hek door.

On the left you see the mailboxes from the residents. You enter through the gate.
 En dan kom je op een schattig binnenplaatsje, wat ze hier mooi hebben gemaakt met planten.

And then you are at a tiny patio, that they made lovely with plants.
Wij zaten beneden, maar het was drie hoog. Eigenlijk is het een soort hofje en er waren er veel van.

We were on the first floor, but there were four floors. There were a lot of buildings like this.
Dit was het uitzicht vanuit ons huisje. Ik was weg van die lange ramen.

This was the view from our place. I loved the tall windows.

Ik eindig met foto's van het Louvre van een beeld waar we weg van waren. In het Louvre zijn héél veel witte marmeren beelden van gespierde mannen met blote billen en een blaadje voor hun dinges. Gutteguttegut. Maar deze dan, dit was echt prachtig.

I'll finish with pictures in the Louvre from a statue we just loved. In the Louvre there are very many white marble statues from nude guys with big muscles and a leaf in front of their thingy. Oh my. But look at this, gorgeous.
Ik had mijn camera niet mee omdat ik dacht dat je daar binnen niet mocht fotograferen, maar dat mocht wel alleen zonder flits. Deze foto's zijn van Joyces' mobiel, dus helaas niet scherp maar ik wil het toch laten zien. Het waren acht monniken die een brancard droegen met een man erop, een soort ridder of zo.


I didn't bring my camera because I thought you weren't allowed to take pictures, but you were only without flash. These pictures are from Joyces' cell and not very clear, but I want to show you anyway. There were eight monks that carried a stretcher with a man on it, a kind of knight I think.
Je zag de gezichten van de monniken niet omdat ze hun hoofd naar beneden hadden gebogen.

You couln't see the faces of the monks because their heads were bent down.
We hebben ze allemaal van onderaf bekeken en ze hebben allemaal verschillende gezichten en zo ècht! Geweldig.

We took a look at all of them from underneith and they all have different faces and so realistic! Wonderful.
Na al die witte marmeren beelden was dit in kleur zó anders. Van wie was dat beeld vraag je? Uh.....

After all those white marble statues this coloured one was só different. Who made this statue you are asking? Uhm.....
O, ik geloof dat dit dezelfde foto is als boven. Wel wat duidelijker denk ik.

O, I think this is the same picture as above. A little more clear maybe.
                                         Ik eindig met de Mona Lisa. Tjongejongejonge.......

I'll finish with the Mona Lisa. Now....really.....
Share:

3 opmerkingen

Anoniem zei

Leuk om door jouw ogen Parijs te zien, geinig ook hoe je zo'n air B&B binnenstapt. Je hebt echt een oog voor romantische, artistieke details en natuurlijk zijn je commentaren heel grappig! Genieten weer Peet, dank xx Eva

Anoniem zei

Tja, het was enig, al was het bij de start niet het mooiste weer van de wereld. Zat er weer helemaal in, met je fotoreportage. En ik, bazig?... Hoogstens een beetje frikkerig, maar ja je moet af en toe streng zijn als je met een blogpaperazzi op stap bent, anders kom je nergens😉. Un euro pour manger was ook nog zo een gevleugelde uitdrukking van een bedelende mevrouw in de metro, die we nog steeds af en toe er tussendoor gooien. Leuk leuk leuk Joyce

peetdownthestreet zei

O ja die euro pour manger! Via een infuus in haar arm dan ja. Wat was het leuk hè Joyce? Ondanks het weer. Xpeet

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig