zondag 18 september 2016

Gardenlovers, here is Sissinghurst Castle!


We waren er al eens eerder geweest, maar Sissinghurst is iets waar ik ieder jaar wel heen zou willen. Als ik er in de buurt woonde zou ik een abonnement nemen en wekelijks gaan. (geen idee of dat kan trouwens) Harold Nicolson enVita Sackville-West hebben dit landgoed in 1930 gekocht en er een prachtige tuin aangelegd in de ruim 40 jaar dat ze er woonden. Als je meer over dit excentrieke echtpaar wil weten moet je maar even op de site kijken. Dit is geen geschiedenisblog hè. Even zelf de vingertjes laten wapperen.
Hier zie je het torentje waar je in kunt en de hele tuin kunt overzien.

We had been here before, but Sissinghurst is a place where I could go every year. If we lived in that neighbourhood, I would take a season ticket and go every week. (no idea if that would even be a possibility) Harold Nicolson and Vita Sackville-West bought this estate in 1930 and in over 40 years they lived here, they created a gorgeous garden. More about this eccentric couple is on the Sissinghurst site. This is not a history blog you know. Let your own fingers googel.
Here you see the little tower that you can climb, so you can have a view of the whole garden.

Zoals je kunt lezen hebben de zoons, ter nagedachtenis van Harold, deze gazebo gebouwd. Het was het plekje waar Nigel zijn boeken schreef. Bewust geen ramen aan de tuinkant, omdat hij de andere kant het mooiste uitzicht vond.

As you can read the sons, in memory of Harold, build this gazebo. It was the place where Nigel wrote his books. No windows on the garden site, because he liked the view on the other site better. 
Ja en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat er achter die deur zit als er zo'n bordje staat.

Well, of course now I am curious what's behind that door when I see a sign like that.
Zelfs de vuilnisbakken zijn in stijl.

Even the litter boxes look nice.

Sissinghurst is een beroemde tuin en een van de bekendste onderdelen ervan is de witte tuin. Dan denk je misschien, wat saai, alleen maar witte bloemen. Maar het is prachtig!

Sissinghurst is a famous garden and one of the most well known parts of it is the white garden. You might think it is boring just white flowers, but it is beautiful!
Een typisch "oast house" die je door heel Kent ziet. Hier werd de hop gebrouwen. Of zoiets. Zal wel met bier te maken hebben en dat kan me niet boeien. Maar de huizen zijn plaatjes.

A typical "oast house" that you will find through all of Kent. They brew oast here. Or something. Probably had to do with beer and I couldn't care less about that. But I love the houses.
Waar je ook kijkt, alles is mooi. Robbie mocht niet mee de tuin in en zo had Steve een excuus om ook niet mee te gaan. Tuinen? Gaaaaap! Het terrein eromheen is heerlijk om te vertoeven. Er zijn grasvelden, bankjes, picknicktafels en er is een heerlijke lunchroom en ook nog een tearoom waar je hond allemaal wel mag komen. Dus ik ging een uurtje fijn in mijn eigen tempo de tuinen bekijken terwijl Steve en Robbie daar buiten bleven.

Where ever you look, everything is beautiful. Dogs are not allowed in the garden and that way Steve had an excuse not to join me. Gardens? Yaaaawn! The grounds around it are wonderfull to be at. There are lawns, benches, picknick tables and there is a lovely lunchroom and also a tearoom where you can bring your dog. So I went for an fun hour by myself and looked at the gardens in my own pace, while Steve and Robbie stayed outside.
Daarna hebben we een wandeling op het landgoed gemaakt, die echt aan te raden is. Wat een rust straalt het uit. Minder toeristen ook. Ze hebben bij de vijver zelfs speciaal een plekje gemaakt waar honden het water in mogen.

After that we took a walk on the estate, which I highly recomment. It is very peacefull. Also less tourists. They even have a spot for dogs to go in the water at the pond.
En dan wandel je opeens hier langs. Hier liggen de hondjes begraven die van de familie waren. Wat een mooi plekje hebben ze.

And then you walk along this. Here lay the family dogs. What a lovely spot they have.
Voordat we naar huis gingen eerst maar een kopje thee met wat lekkers. Zoals je ziet kun je hier ook plantjes kopen, wat stekken zijn uit de tuin.

Before we went home we had some tea with something sweet. As you can see you can buy plants here, that are cuttings from the gardens.
Ook al mogen honden de tuinen niet in, ze houden wel rekening met ze. Engelsen houden van honden. We zijn nog nooit zoveel aangesproken als deze vakantie, gewoon omdat we Robbie mee hadden.

Even though dogs are not allowed in the gardens, they are attentive to them. English people love dogs. In other years we never had people just come up to us and start talking, as we did this year. Just because we had Robbie with us.

Ik eindig met een bloem natuurlijk. Is het geen plaatje?

I'll finish with a flower of course. Isn't it lovely?

Share:

3 opmerkingen

Anoniem zei

Wat een heerlijke plek hè? Ik zou samen met jou dat abonnement willen nemen en wekelijks alle bloemen bewonderen en de sfeer van het landgoed opsnuiven! Heerlijk blog weer Peet xxx Eva

peetdownthestreet zei

O ja Eef, wat een goed idee. En zouden we dan ook stiekem bloemen plukken voor een leuk Vita boeketje iedere week? Of zou ons abonnement dan afgenomen worden?

Anoniem zei

Hahaha denk dat we het landgoed afgegooid worden, shame and disgrace!

© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig