maandag 29 september 2014

My pet family

Wil je kennis maken met mijn 3 beesten?
Dit is Robbie die geniet van het zonnetje.

Would you like to meet my pets?
This is Robbie enjoying the sunshine. 
En hier was ik bezig met foto's voor de header van dit blog ( die is het dus niet geworden) en meneer ging er steeds bij zitten.

Here I was taking pictures for the header of the blog (this one didn't pass) and this little guy kept sitting in the picture.
Dit is Nina een paar jaar geleden,toen ze logeerden bij Carolien, mijn geliefde hondenoppas. Carolien woont vlakbij de Waal en fietste dan met haar eigen drie honden naast de fiets en die 2 van mij in dat karretje naar de rivier. Ze vertelde dat Nina niet meer het karretje uit wou en er zelfs in gegeten had!

This Nina a couple of years ago, when they stayed at Carolien, my beloved dog watcher. Carolien lives right near the river and goes there by bike with her own three dogs next to the bike and my dogs in the carriage. She said that Nina didn't want to get out anymore and even ate in it!
Madame de Pompadour kreeg een ligbedje bij de schapenwei. Hoezo verwennen? Carolien heeft honden, schapen en kippen en ze hebben allemaal een luizenleven bij haar. (hopelijk heeft ze die niet trouwens....)

Madame Pompadour got a little bed near the sheep meadow. Spoiled? Carolien has dogs, sheep and chickens and they all have a wonderfull live with her.
Twee jaar geleden was Nina opeens helemaal verlamd, van het ene op het andere moment. (en Steve kreeg vijf dagen later een hartaanval, maar verder ging alles goed hier hoor) In het begin kon ze niks en ook zeker niet mee naar buiten, maar ik merkte na een week dat ze echt wel graag mee wilde als ik Robbie uitliet. Toen gaf iemand me de tip een kinderwagen te kopen in de kringloopwinkel en ja hoor, voor 17,- euro had ik er een. Zo ging ze mee en op een gegeven moment ging ze ook kleine stukjes lopen en het is weer helemaal goed gekomen. Je schiet trouwens niet erg op als je met een hond in een kinderwagen loopt. Op een of andere manier vinden  mensen dat raar......

Two years ago Nina was suddenly paralyzed. ( and Steve had a heart attack five days later, but everything else was fine) At first she couldn't do anything or go outside, but after a week I saw that she really wanted to come when I took Robbie for a walk. Someone said I should buy a stroller at the thriftstore and I did, for only 17 dollar. So I took her in the stroller for walks and slowly she would start walking little bits and after a while she totally recovered. You don't get very far walking with a dog in stroller though. People seem to think it is odd.....
Er ligt een gevallen boomstam in het bos en ik had een keer mensen daar foto's zien nemen met hun honden erop en zij erbij en dat leek me wel leuk, maar dat was nog niet zo eenvoudig.

There is a tree laying in the parc and I saw people taking pictures with their dogs on it. That seemed like a good idea to me, but it wasn't all that easy.
En hier is Yankee, onze halve Main Coon. Dat ras heeft prachtig lang haar in de winter, in de zomer wordt het kort. Het enige probleem met Yankee nu ze zo oud is, is dat ze haar vacht niet meer goed verzorgt. Omdat je alleen met gevaar voor eigen leven haar kunt borstelen, wordt ze nu regelmatig onder narcose geborsteld.

And this is Yankee, half a Main Coon. That breed has a beautiful long fur in the winter and short hair in the summer. The problem with her getting older is, that she doesn't take care of her fur anymore at all. Brushing her is very dangerous, so now she gets brushed under anestesia a couple times a year.
Dit was mijn beesten familie, die vroeger ook nog bestond uit konijnen en kippen. Gezellig hè?

This was my pet family, and I used too also have chickens and rabbits. Fun right?


Share:

maandag 22 september 2014

Most amazing church ever; Gaudi's Sagrada Familia

Wat een héérlijke stad is Barcelona; prachtige gebouwen, schone stad, zalig eten, gezellige straatjes en ontzettend aardige mensen ondanks de vele toeristen. Want jemig, wat zijn er véél toeristen! Het hoogtepunt voor mij was toch wel de Sagrada Familia van Gaudi. Omdat ik wist dat je uren in de rij moet om binnen te komen en vervolgens weer in de rij voor de lift, heb ik van te voren via internet kaartjes besteld. Je kunt dan een tijd uitkiezen hoe laat je naar binnen wilt en hoe laat je naar boven wilt met de lift. Het kostte bij elkaar zoiets van 20 euro. En wat was ik blij dat ik dat gedaan had, want rijen dik mensen in de brandende zon hè!

Barcelona is a wonderfull city; fascinating buildings, clean city, great food, cute streets and very friendly people despite all the tourist. Because man, there are só many tourist! The highlight for me was Gaudi's Sagrada Familia. I heard the lines are very long to get in, so I had bought tickets online ahead. You could pick a time to get in and a time to take the elevator up. It was about 20 euro and I was so happy I did that, because the lines were long and in the burning sun! 
De kerk is zó bijzonder, ongelooflijk.Vind je het glas in
lood niet prachtig?

The church is just unbelievable. Don't you like the stained glass?
                                                           Het plafond met de lichten.

The ceiling with the lights.

De hele kerk is gebouwd op deze pilaren die haast allemaal verschillend zijn, maar dan moet je ze echt van dichtbij bekijken en voelen.

The church is build on these pillars and each one is different, but you need to see them from up close and feel them also.
De namen van de apostelen.

The names of the apostles.
Er was een dienst aan de gang in een soort onder gewelf. Ik heb een suppoost gevraagd of de kerk zelf wel gebruikt wordt voor diensten, maar dat is niet zo. Alleen voor speciale gelegenheden en soms concerten zei hij. Oké, nu wil ik niet alleen naar de Graham Norton show in Londen, maar ook naar een concert in de Sagrada!

There was a service down the vault. I asked a guard if the church itself is being used for services, but it isn't. Only for special occasions and concerts sometimes, he said. Oké, now I not only want to go to the Graham Norton show in London, but also to a concert in the Sagrada!
We gaan naar de toren. Niet voor mensen met hoogtevrees.

Let's go up the tower. Not for people with fear of hights. 

Nu gaan we naar buiten. De ene kant van de kerk is heel weelderig en de andere kant is heel strak. Aan die kant is een beeld waar ik helemaal weg van ben. Komt zo.

Let's go outside. One side of the church is abundant and the other side is very simple. There is a statue on the simple side that captured my heart. Just wait.
Ze zijn nog steeds bezig de kerk af te maken. Deze man zegt niet tegen zijn vrouw 's morgens; ik ga naar kantoor. Maar; ik ga beitelen op de Sagrada!

They are still busy finishing the church. This guy doesn't say to his wife that he is going to the office, but that he is going to carve the Sagrada!
                                                                   De drie koningen.

The three kings.
En hier het mooiste beeld. Kijk dan, die gezichtsuitdrukking.

And here the most fascinating statue. Look at his expression.


adios senoritas!
Share:

zondag 21 september 2014

Let me take you to beautiful Barcelona!

Wat een top weekend hadden Steve en onze dochter en ik verleden week zeg. Wij vlogen naar Spanje. Ik had via airbnb een appartement geboekt in een hele leuke wijk namelijk Gracia, midden tussen de Spanjaarden. ( of eigenlijk de Catalonen) Kijk maar, dit was ons uitzicht.

Steve and our daughter and I had a great weekend last week. We flew to Spain for four days. I booked an airbnb appartment in a very nice area, called Gracia. Right in the middle of the Spanish people or rather the Catalonen. Look, this was our view.
Vanuit het badkamerraam keek je op het mini binnenplaatsje van de buren waar ze ondanks dat het zo klein was, toch mooie planten hadden neergezet.

From the bathroom window you looked down on a tny patio, which they made very nice with big plants.
Gracia was vroeger een dorpje wat eigenlijk opgeslokt is door Barcelona toen die stad steeds groter werd. Het is super gezellig met allemaal leuke smalle straatjes die steeds op pleintjes uitkomen. En op die pleintjes lééft het 's avonds!

Gracia used to be a little village that got eaten by Barcelona when that city kept on growing. It is very nice with all small streets that end into squares. And those squares are very alive at night!
Als ik nou één ding zou moeten zeggen over Barcelona behalve Gaudi dan, zou het de balkonnetjes noemen. Wat zijn die leuk! Overal waar je kijkt zijn balkons en zulke mooie ook en allemaal verschillend. En bijna iedereen maakt er wat leuks van, hoe klein ook. Vanaf Casa Mila hebben we trouwens ook prachtige dakterrassen gezien met hele bomen erop.

If I had to mention one thing about Barcelona, besides Gaudi, it would be the balconies. They are so cute! Everywhere where you look they are there and such nice ones too. Almost everybody makes something out of them too. From Casa Mila we also saw beautiful roof terraces with complete trees on them.
Zie je die stoelen daar rechts? Heerlijk om daar met een boek te zitten toch? En dan daarna eten aan die tafel onder de bougainville.

See the chairs on the right? So lovely to sit there with a book and then have dinner afterwords at the table under the bougainville.
Waar ik vergeten ben een foto van te nemen is dat ze niks ingewikkelds doen tegen de zon. Geen dure zonneschermen, maar er hangt gewoon een rieten rolgordijn boven het raam of deur en dat rollen ze uit en dat hangt dan over de balkonrand.

Something I forgot to photographe is how they keep the sun out in a very simple way. Just a wicker roll-up curtain above the window or door and that's it.
Uiteraard hebben we Gaudi gebouwen bekeken. Wist je dat Gaudi om het leven is gekomen door een stom ongeval? Hij is aangereden door een tram!
Dit is Casa Mila. De buitenkant staat in de steigers en wat ze heel mooi hebben gedaan is een enorm doek eromheen spannen waarop het gebouw is geprojecteerd.

Of course we went to Gaudi buildings. Did you know that Gaudi died because of a stupid accident? He got hit by a tram!
This is Casa Mila. They are renovating and to keep it a little nicely looking, they made a huge screen with the building projected on it. 
Ze noemen daar Casa Mila ook wel La Pedrera zoals je op het bord kunt zien links. (brilletje erbij?)

Another name for Casa Mila is La Pedrera, as you can see on the sign on the left. (need some glasses?)
  Dit zijn de schoorstenen waar het allemaal om gaat bij Casa Mila.

These are the famous chimnees at Casa Mila.

De Ramblas is de bekenste straat van Barcelona, maar daar vonden we niet veel aan want dat is een en al toeristenzooi. De straatjes erachter zijn wel leuk en wat helemaal geweldig is is de overdekte markt. We hebben er de laatste dag ook gegeten, heerlijke schaal-en schelpdieren. Kijk maar wat een feest voor het oog die markt en zo leuk omdat je soms heel andere producten ziet dan bij ons. Nou ja, behalve dit dan.

The most famous street there is the Ramblas, which we didn't like very much because it is all tourist crap they sell there.The little streets behind there are nice and the most fun is the covered market. Our last day we ate there, 
Dit is allemaal snoep, marsepein denk ik eigenlijk. En het Iberisch varken zag je op alle menukaarten in de restaurants.

This is all candy, marzipan I think. The Iberican pig was on all the menu's.
Dit waren tentjes waar je aan de bar vis kon eten.

These places were to eat fish.
Ziet dat er niet leuker uit dan eieren in een doosje?

Doesn't that look way better than in a box?
Senor Steve.  Mijn dochter wil niet op het blog helaas.

 Senor Steve. My daughter doesn't want to be on the blog. Too bad.
We hadden gehoord dat je geen lekker kopje koffie kunt krijgen in Spanje (waar?)dus waren we erg blij met de Starbucks die overal zit.

We had heard there is no good coffee in Spain (true?) so we were happy with the Starbucks every where.
Ja Steve, wel even je beker met het plaatje naar voren voor de foto hoor.

Please Steve, the cup needs to sit this way for the picture.
                                                 En overal in de stad prachtige lantaarns.

Everywhere were beautiful lanterns.
We zijn natuurlijk ook een kijkje gaan nemen bij het strand en de haven. Gek idee dat je in zo'n grote  stad woont en er ook naar het strand kan. 

Of course we also took a look at the beach and the harbour. Seems strange to be able to go to the beach at such a big city.
De mooiste kerk die ik ooit van mijn leven gezien heb krijgt een eigen post!

The most beautiful church I ever saw gets it's own post!

adios amigos!Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig