zondag 31 mei 2015

Do you need to relax? A quiet walk through Beeckestijn is what you need!

Baal je van het weer? Ben je moe of heb je het druk? Of misschien ben je ziek of voel je je down? Ga dan met me mee wandelen door zonnig Beeckestijn. En dan echt op je gemak, geen gehaast en snel gescroll door de foto's, neem je tijd en geniet van het moois wat Beeckestijn te bieden heeft. Misschien hebben ze op Spotify wel vogelgeluiden, zet je die ondertussen aan en kom.....

Are you sick of the bad weather? Are you tired or busy? Or maybe you don't feel so well or even down? Come with me on my walk through sunny Parc Beeckestijn. And slow, no hurrie and quickley scrolling through the pictures. Take your time and enjoy the spring beauty of Beeckestijn. Maybe on Spotify they have birdsounds, you can turn that on and come with me......
Een grote kastanjeboom op het Engelse veld. We hebben veel kastanjebomen maar dit dit is een van de weinige vruchtdragende.

A big chestnut tree on the big field. There are a lot of chestnut trees but this is one of the few who actually give chestnuts.
Sinds kort kun je een koekoek horen en dat is zo apart! Alleen word je er na een tijdje wel gek van haha! Kom, we lopen gauw door.

Lately there is a cuckoo and that is something! After a while it drives you crazy though haha! Come, let's go on.
Een boomstronk om even te zitten en de honden kunnen even lekker rond snuffelen. Ik wou dat ze meer oude boomstammen neerlegden om op te zitten. Kost niks, staat natuurlijk en er is behoefte aan.

An old tree stump to sit for a moment and the dogs can sniff around. I wish they would put more old trees down to sit on. Doesn't cost anything, looks natural and we need it.
Op het veld staan altijd mensen met honden. Ik niet want Robbie gedraagt zich nooit. Het mormel.

On the field there are always people with dogs. Never me because Robbie doesn't know how to behave. The monster.
Deze bomen staan in een kringetje en als ik met mijn klas naar het bos ging (altijd de laatste dag voor een vakantie) deden ze boom verwisseltje hier. En deze bomen zijn zó prachtig, kijk maar.

These trees are in a circle and when I would take my class there ( I was a teacher) always the last day before a holiday, they would play tree change. No idea how to translate that! These trees are só beautiful, watch.
Overal fluitekruid. Wat een feest voor het oog.

Everywhere this plant. Could not find a translation, but it is eye candy everywhere you look.
                                   De greppeltjes worden al weer behoorlijk droog helaas.

The ditches are getting quite dry already.
Kom, we lopen naar de fontein. Die is zo mooi. Hij heeft het jaren niet gedaan en ik miste hem gewoon.

Come, let's walk to the fountain. It is very nice. It didn't work for years and I really missed it.
Vroeger was er een fontein met alleen een spuit omhoog. Nu is dat onder gedeelte erbij en dat maakt het net aantrekkelijker.

It used to be a fountain that only would spray upwords with one spray. Now there is the bottom part which makes it even more attractive.
 Nina heeft zo haar vaste plekjes waar wat gedronken moet worden en deze vijver is er een van.

Nina has her special spots where she wants to drink and this pond is one of them.
Deze plankjes zie je in alle hoeken. Ik denk voor de vogels, maar die heb ik er nooit over zien lopen. Misschien voor kikkers dan?

These shelfs you can find in several corners. I think for the birds but I never saw one walking on it. Maybe for frogs?
Nog een keer de fontein en dan tegen de blauwe lucht. Voel dat niet verfrissend er alleen al naar te kijken?


Ones more the fountain againts the blue sky. Doesn't that feel refreshing just looking at it?
We lopen naar dat bankje aan het eind van deze laan. Een heerlijk schaduwplekje.

We will walk to the bench at the end of this lane. A lovely place in the shadow.


Is het je wel eens opgevallen hoeveel soorten boomstammen er zijn? Hier heb ik drie bomen die naast elkaar staan op de kiek gezet.

Did you ever notice how many different tree trunks there are? I took a picture of three trees that are standing next to each other.
 Wat is er veel te zien hè?

There is so much to see, don't you think?
En dan deze geur, goddelijk! Kamperfoelie, maar eerlijk gezegd vind ik de bloem helemaal niet mooi.

How about this smell, divine! Honeysuckle, but to tell you the truth I don't like the flower at all.
Weer een plekje waar gedronken moet worden. Ze is alleen zo oud en stram dat ik bang ben dat ze er nog een keer in gaat kukelen.

Another spot where she wants to drink. I'm worried she is going to fall in some day because she is so old and stiff.
Wist je dat de natuur helend werkt? Ik las het laatst en het verbaast me niks. Als mijn hoofd ergens vol van zit voelt het vaak beter als ik met de honden gewandeld heb. Tijdens het wandelen kun je goed nadenken.

Did you know that nature is healing? I read it the other day and it doens't surprise me at all. When I'm stressed I usually feel better after walking the dogs. It is easy to put things in perspective while walking.
Dit is een hele oude boom met takken zo groot als mijn tuin.

This is a very old tree with branches as big as my garden.

 Deze is zó mooi! Blijf hier gerust even staan en geniet van de bloesem.

This one is só lovely! Just stay here for a moment and enjoy the blossom.
Oké, we zijn klaar. Vond je het fijn en voel je je beter? Kijk nog even naar het fietspad aan de rand van het bos, zelfs dat is prachtig nu.

Oké, we are done. Did you enjoy it and do you feel better now? Just take one more look at the bicycle path on the edge of the parc. Even that looks nice now.

Kom we gaan naar huis, naar mijn tuin. Daar ga je lekker relaxen in de deckchair met een potje thee en crackers met tonijn salade, door Steve gemaakt, héérlijk! Het leven is goed........

Come let's go to my house, my garden. Take a seat in the chair and relax with a pot of tea and crackers with tuna, made by Steve, delicious! Life is good.....

Share:

zaterdag 23 mei 2015

DIY a simple table for outside

Verleden jaar was ik op zoek naar een nieuwe eettafel voor buiten. Voorheen hebben we een picknicktafel gehad en daarna een biertafel, maar nu we met zijn tweeën zijn is een kleine tafel genoeg. Ik had een vierkante meter in gedachten en wilde er niet teveel aan uitgeven. Kon ik zo'n tafel vinden? Nee, dus heb ik er zelf een gemaakt!

Last year I was looking for a new dining table for outside. We used to have a picknick table before, but now it is just the two of us and a little table is fine for us. I was thinking of a square meter and it should't be too expensive. Could I find such a table? No, so I made one!
Ik had nog nooit eerder zoiets gedaan maar onder de begeleiding van Steve lukte het.
Gekocht; 4 planken van 25 cm breed en die heb ik bij de bouwmarkt meteen tot 1 meter laten zagen.
4 poten bij Ikea, €2,50 per stuk.
Je hebt vast nog wel ergens in de schuur een stukje hout liggen wat je kunt gebruiken om de poten aan te bevestigen. Met pen de stukken omtrekken waar de poten in geschroefd worden en zo kun je zien waar je moet boren. Op alle vier de hoeken zo'n blokje vast gezet.

I never had done something like that before but with Steve's guidance it worked.
Bought: 4 shelfs of 25cm wide and I had them cut at the diy store to 1 meter.
4 table legs at Ikea, €2,50 each. Found a piece of wood in the shed to use for attaching the legs.
With a pencil made a circle around the pieces where the legs fit in, so you can see where to drill.
Put a piece on every corner.


Hier zie je wat ik bedoel. In het midden schroef je later de poten, heel makkelijk.

Here you can see what I mean. In the middle you can fit the legs, very easy.
Zie je de puntjes waarmee je schroeft?


Do you see the points to screw with?
Je legt de 4 planken netjes naast elkaar en schroeft nu de 2 planken waar je de pootdingen aan hebt gemaakt aan de buitenkant. De plankjes die dus aan de onderkant komen heb ik ook gewoon uit de schuur gevist.

You lay the 4 shelfs needly next to each other and screw the 2 shelfs on which the leg things are, on the bottom outside. I had some small shelfs in my shed to use.
Zo ziet het er dan uiteindelijk uit.

This is the end result.
Poten erin en klaar!


Legs in and ready!
Eigenlijk moet de tafel nog even gebeits of geschilderd worden, maar ja.....je kent het wel hè...?
Ik heb er een plastic kleedje op wat gewoon altijd kan blijven liggen ongeacht het weer en er is héél veel keus in leuk plastic zeil.


In fact the table just needs to be painted or stained, but ........oh well....sounds familiar....?
I dressed it with a plastic table cloth that can always stay outside no matter what kind of weather and there is só much choice in lovely sailcloth.
Ik vond het héél leuk om te doen en voelde me ontzettend trots! Er zullen vast vrouwen zat zijn die timmeren en boren en zo, maar ik had het nog nooit gedaan en het was zo leuk om te beseffen dat ik dat ook gewoon kan en dat we na twee uur werken aan de tafel zaten te eten!
Ik hoop dat je de uitleg een beetje snapt en anders kijk je maar naar de foto's, want die spreken voor zich.

I really enjoyed it a lot and felt very proud! I'm sure there are lots of woman who drill and hammer, but I wasn't one of them and it felt so great to realise I can do this. After two hours work we were eating at that table!
I hope you understand the explanation and otherwise just look at the pictures. They show enough already.
Ik eindig met een prachtige bos bloemen die ik gisteren gekocht heb en over twee vazen verdeelde. Ze ruiken ook nog lekker. Phloxen geloof ik. Ik lees net in de comments dat het violieren zijn haha!

I'll finish with a lovely bunch of flowers I bought yesterday. I divided them for two vases. They smell  good too. Phloxes I think they are. I just read in the comments that they are .....well, can't find the translation.......we call them violieren.Share:

woensdag 20 mei 2015

Is your garden ready for the summer?

Je kent het wel, het zonnetje schijnt, het wordt iets warmer en dan wil je zo snel mogelijk de tuin klaar maken voor de zomer. Ik begon met het spuiten van het terras met de hogedrukspuit. Een vies klusje.

You probably know this, the sun is shining, it gets a little warmer outside and then you want to get the garden ready for the summer. I started with jet cleaning the patio. A dirty job.
Maar wat zien de tegels er weer goed uit! Ook de stoelen maar even meegenomen ook al weet ik dat dat eigenlijk niet mag bij teakhout. Ze gingen van groen naar bruin zeg, tjonge. Kijk maar naar het verschil tussen links en rechts.

The tiles are looking so good now! Also did the chairs although I know you're not supposed to do that with teak-wood. But they went from green to brown. See the difference between left and right?
Het tafeltje wat ik vorig jaar zelf gemaakt had kon in elkaar gezet.

The table I made last year could be put together again.
Die blauwe dingen op het kleedje zijn gewichtjes maar ze helpen geen bal als het goed waait. Ik heb inmiddels ook klemmetjes gekocht en hoop dat het kleedje nu storm bestendig is.

The blue things on the table are little weights but they don't help at all when it is really blowing hard. So I also bought clips and hope those will keep the table cloth in place during storm.
Dit even tussendoor. Kijk nou wat ik opeens op het pad zag zitten tijdens een storm. Een jonge sperwer! Vast verdwaald door de wind. Toen ik naar buiten ging voor een betere foto vloog hij weg. Bijzonder hè?

This happened the other day. Look at what I saw sitting there during a storm. A young sparrow hawk! Must have been lost because of the wind. When I went outside to take a better picture he flew away. So special!
De witte balletjes die ik verleden jaar gekocht heb en die op zonne-energie werken waren erg vies geworden. Maar ja, hoe maak je dat nou schoon? Ik heb ze in een sopje van biotex en vanish gezet en dat róók toch lekker. Biotex doet op een of andere manier altijd aan vakantie denken. En de balletjes zijn een stuk witter geworden.

The white balls that I bought last year and that work on solar energy were very dirty. But I wondered how I should clean them? I put them in soapy water with biotex and vanish. It smelled só good. And the balls are a lot whiter.
De kruiden moesten verpot worden en de peterselie en bieslook staan nu achterin de tuin, in de schaduw. Ik hoorde dat ze schaduw nodig hebben, terwijl ik ze altijd in de zon had staan. Hopelijk komt er nu eens geen luis in de peterselie. De rozemarijn en salie staan wel in de zon.

The herbs needed new soil and the parsley and chives are now in the back of the garden, in the shade. I heard they need shade, while I always had them in the sun. Maybe now the parsley will not get lice. The rosemary and sage stay in the sun.
Dat krukje heb ik al jaren en staat maar te staan achterin de tuin en opeens "ontdekte" ik het weer en nu vind ik het helemaal leuk staan met die potten

The stool is in the back of the garden for years already and now I " discovered"  it again and really like it with the two plants on it.
Moet je zien hoe snel die rabarber groeit! Ik lust geen rabarber, heb hem puur voor het prachtige blad.

Look how fast the rubarb is growing! I don't like rubarb, I just have it because of the beautiful leafs.

De deckchair die ik altijd achterin de tuin heb in de schaduw heb ik een nieuw plekje gegeven en ik ben er helemaal blij mee. 

The deckchair that I used to be in the shade in the back of the garden has a new spot and I like it a lot there.
 Lekker plekje om te lezen of te breien.

Good spot for reading or knitting.Dit is het zicht uit het keukenraam. Het moerbeiboompje begint al aardig in het blad te komen, maar het rijtje catalpa's wordt pas in juni groen en dan is het uitzicht nog fijner. Ik vind het heel leuk om bij de gootsteen te staan en mijn tuin in te kunnen kijken. Heb ik ook bewust zo laten bouwen.

This is the view from the kitchen window. The mulberry tree is starting to get its' leafs, but the row of other small trees ( can't find their name in English) are not getting green untill june. I love standing at my sink and being able to look in the garden. Had it build like that just for that reason.
Tja en dan deze pot. Ik heb er zaadjes in gedaan en al sla je me dood, ik zou niet weten wat voor zaadjes. Tjonge zeg.... de aftakeling is echt toegeslagen.

Well now, this pot. I put seeds in it but I have no idea what kind of seeds. Really....I'm so on decline now.
Vliegen in huis word ik gek van dus heb ik voor de keukendeur en schuifpui van die kanten ikea gordijnen gemaakt. Zijn we nu vliegvrij in huis? Nee verdorie!

Flies in the house are driving me crazy here so I made these curtains from ikea in the kitchen door and the other door. Are they gone now? No darnit!
Zo, je ziet het, ik ben klaar voor de zomer. Nu de voortuin nog......
Ik eindig met de mooie blauwe regen van de buren.

As you can see, I'm ready for the summer. Now the garden in front of the house.......
I'll end with the lovely wisteria from the neighbours.
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig